Undervisningssektorns Fackorganisation

Vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Uppskattningsvis 1,7 miljoner deltar årligen i någon form av vuxenutbildning. I Finland är principen om livslångt lärande stark.

Vuxenutbildning

Inom alla utbildningsområden ges vuxenutbildning, det gäller allt från grundläggande utbildning till högskoleundervisning.
I internationell jämförelse deltar finländarna aktivt i vuxenutbildning. Genom vuxenutbildning försöker man bland annat öka utbildningsmöjligheterna för dem som saknar yrkesutbildning eller som har föråldrad utbildning, för invandrare och andra underrepresentyerade grupper.
Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den frivilliga utbildningen, arbets- och näringsministeriet för den arbetskraftspolitiska utbildningen och arbetsgivarna för personalutbildningen.

Fritt bildningsarbete
Fritt bildningsarbete bygger på principen om livslångt lärande. Det är inte examensinriktat och regleras inte i lagstiftningen.
Läroanstalter för fritt bildningsarbete är folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut) och sommaruniversitet.
Studierna inom det fria bildningsarbetet är allmänbildande, samhälleliga och hobbyinriktade studier. Undervisningen kan ske kvällstid eller bestå av heltidsstudier i form av kortkurser eller intensivkurser. Vid folkhögskolorna omfattar studielinjerna oftast ett år och har fri inriktning.

 

null