Undervisningssektorns Fackorganisation

Yrkeslärare

Att vara yrkeslärare kräver digert kunnande och den pedagogiska delen betonas i allt högre grad.

Behörighet enligt uppgift

I augusti 2011 trädde en ny förordning om yrkeslärarnas behörighet i kraft. Det centrala är nu att behörigheten bestäms utgående från uppgiften. Huvudregeln är att lärare i yrkesinriktade studier ska ha lämplig högskoleexamen, tre års arbetserfarenhet av branschen och pedagogiska studier för lärare. 

Inom social- och hälsovårdsbranschen krävs i regel dock lämplig högre högskoleexamen.

I förordningen anges också vissa utbildningsområden som saknar högskoleundervisning. Här får en person som har lämplig utbildning och meriter inom branschen undervisa.

De pedagogiska studierna för lärare ska slutföras inom tre år från det att anställningsförhållandet inleddes och avläggandet är en behörighetsförutsättning för alla yrkeslärare.

Specialfall

När förordningen ändrades blev det möjligt för utbildningsanordnaren att i vissa fall anställa en person för en undervisningsuppgift även om de vanliga behörighetskraven inte uppfylls. Det här gäller om sådan lämplig högskoleexamen som förutsätts för undervisningsuppgiften inte finns i högskoleexamenssystemet eller om uppgiften kräver en särskilt stor eller specialiserad praktisk yrkesskicklighet.

Läraren får dock ingen allmän behörighet för yrkeslärare, utan behörigheten är begränsad till den specifika uppgiften och den aktuella arbetsgivaren. Här är kravet minst fem års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämmer. Och likaså krävs att de pedagogiska studierna för lärare ska slutföras inom tre år från det att anställningsförhållandet inleddes.

Person som var behörig enligt tidigare bestämmelser, bibehåller sin behörighet även i fortsättningen.

Behörighetsvillkoren från 1.8.2011 kortfattat:

a) huvudregel: antingen lämplig högskoleexamen (inom social- och hälsovårdsbranschen högre högskoleexamen) eller högsta möjliga ifall nämnda examen inte finns inom branschen

b) minst tre års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som motsvarar innehållet i undervisningsuppgiften

OBS! Arbetserfarenheten måste inte längre ske efter avlagd examen. Det här gäller för alla utbildningsområden.

c) har slutfört pedagogiska studier för lärare omfattande minst 60 studiepoäng (35 studieveckor). Dessa kan även slutföras inom tre år från det att anställningsförhållandet inleddes.

d) Avvikelse kan göras från nämnda krav, men då förutsätts högsta utbildning som ges inom branschen och minst fem års praktisk arbetserfarenhet. Efter pedagogiska studier är personen behörig för den vissa uppgiften i den ifrågavarande läroanstalten. Allmän behörighet kan inte uppnås på det här sättet.

null