Undervisningssektorns Fackorganisation

Årets skola, läroanstalt eller daghem

OAJ:s tävling om Årets skola, läroanstalt eller daghem ordnas nu för tjugoåttonde gången. Förslag till nästa pristagare ska lämnas in mellan 19.2–23.3.2018. 
 
OAJ:s utmärkelse går till en skola, en läroanstalt eller ett daghem där verksamheten fungerar exemplariskt och där alla trivs, både liten och stor.
 
Förslag kan inlämnas av OAJ:s riksomfattande distrikt, lärarföreningar och enskilda daghem, skolor och läroanstalter. Man kan inte föreslå sig själv men däremot är förslag av föräldraföreningar och utbildningsanordnare (både skola och daghem) välkomna.
 
I förslaget ska motiveringarna ges jämte kontaktuppgifter till både förslagsgivaren och den föreslagna enheten. OAJ:s styrelse har utsett juryn och i maj offentliggörs vinnaren.
 
Närmare uppgifter fås av riitta.silvonen@oaj.fi
 
Skicka in förslagen med e-blanketten 19.2–23.3.2018.
 
null

Lisää aiheesta

Koulutuksen laatu