Opetusalan Ammattijärjestö

Eettinen neuvottelukunta

Opetusalan eettinen neuvottelukunta on valtakunnallinen riippumaton elin, joka tarvittaessa kokoontuu ottamaan kantaa opetusalalla esiin tuleviin eettisiin kysymyksiin ja edistää keskustelua opettajan ammattietiikasta. Neuvottelukunnan toimikausi alkoi vuoden 2016 alussa ja kestää vuoden 2019 loppuun.
 

Neuvottelukunnan jäsenet

Arno Kotro, opettaja, puheenjohtaja
Jaana Hallamaa, professori, varapuheenjohtaja
Mirjam Kalland, rehtori 
Jaakko Heinimäki, teologi
Jouni Välijärvi, professori
Lauri Kurvonen, sihteeri, lauri.kurvonen@oaj.fi

Eettisen neuvottelukunnan jäsenten henkilöesittelyt
 

Jaana Hallamaa

 
Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori.

Hän on toiminut etiikan alan asiantuntijatehtävissä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana, Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajana sekä jäsenenä Julkisen sanan neuvostossa.

Hän on laatinut tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa useita lukion filosofian ja etiikan oppikirjoja. Helsingin yliopiston on myöntänyt hänelle hyvän opettajan Eino Kaila -palkinnon.

Jaakko Heinimäki


Jaakko Heinimäki on tietokirjailija, kouluttaja ja työnohjaaja. Koulutukseltaan hän on teologi, pääaineenaan etiikka ja uskonnonfilosofia. Vuodesta 2003 hän on ollut Mukkulassa pidettävän Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen hallituksen varapuheenjohtaja. Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 2010. Lisäksi hän on sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) varapuheenjohtaja.

Heinimäki tunnetaan terävänä keskustelijana ja taitavana kirjoittajana. Hän on kirjoittanut yleistajuisesti niin ammattietiikasta, talouden etiikasta kuin terveydenhuollon etiikastakin. Hän on kirjoittanut myös uskonnon oppikirjoja lukioon ja peruskouluun. 
Työyhteisöjen kouluttajana ja työnohjaajana hän on tottunut tarkastelemaan hyvinvoinnin henkisiä edellytyksiä, joita ovat mm. kysymykset arvoista ja oikeudenmukaisuudesta ja toiminnan eettisestä perustasta. Hän on kouluttanut myös opettajia.
 

Mirjam Kalland

 
Mirjam Kalland on Svenska social- och kommunalhögskolan rehtori. Hän on kasvatustieteen tohtori, Helsingin yliopiston sosiaalityön- ja perhetutkimuksen dosentti ja Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen dosentti sekä lasten psykoterapeutti.

Kalland on kasvatustieteen asiantuntija, joka on perehtynyt erityisesti vanhempien ja lasten välisiin kiintymyssuhteisiin. Hän on tutkinut mm. äidin ja vammaisen lapsen varhaista vuorovaikutusta sekä erilaisia riski- ja suojaavia tekijöitä liittyen lasten kehitykseen ja vanhemmuuteen.

Tutkijan työnsä ohella hän on toiminut lasten psykoterapeuttina sekä kouluttajana ja työnohjaajana.

Hän on julkaissut lukuisia sekä tieteellisiä että asiantuntemukseensa liittyviä julkaisuja ja toimii aktiivisesti kolumnistina.
 
Arno Kotro


Arno Kotro on filosofian, psykologian ja elämänkatsomustiedon opettaja lukiossa ja aikuislukiossa. Elämänkatsomustietoa hän opettaa myös yläkoulussa.

Kotro on toiminut kolumnistina muun muassa Opettaja-lehdessä ja Helsingin Sanomissa ja on  käsitellyt kirjoituksissaan monia koulumaailman kysymyksiä. Vuosina 2008-2010 hän juonsi Ylen Teema-kanavalla kouluaiheista keskusteluohjelmaa.

Kotro on tehnyt työryhmän kanssa lukion filosofian oppikirjan. Opetusalan ammattijärjestö on myöntänyt hänelle OAJ-mitalin.
 
Jouni Välijärvi


Kasvatustieteiden tohtori Jouni Välijärvi toimii koulutustutkimuksen professorina ja laitoksen johtajana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hänen tutkimusalueitaan ovat koulutuksen vertaileva arviointi, koulutuspolitiikka, opetussuunnitelmat ja opettajankoulutus. Hän on toiminut jäsenenä useissa OECD:n ja Euroopan unionin asiantuntijaryhmissä mm. opettajankoulutuksen alueella. Hän on Koulutuksen arviointineuvoston jäsen ja Korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja. 

Välijärvi on toiminut kansallisena koordinaattorina perusasteen koulutusjärjestelmiä arvioivassa PISA-ohjelmassa vuodesta 1998. Hän on johtanut useita mm. Suomen Akatemian, Euroopan unionin, OECD:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kuntaliiton rahoittamia koulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita. Välijärvi on ollut puheenjohtaja tai jäsen lukuisissa kansallisissa työryhmissä ja käytetty asiantuntija mm. sivistysvaliokunnassa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, Opetushallituksessa, Kuntaliitossa ja Opettajien ammattijärjestössä. Kuntaliitto palkitsi hänet Sivistyksen suunnannäyttäjä-palkinolla vuonna 2013.
 
 

 

 
null