Opetusalan Ammattijärjestö

Euroopan taso

EU:n koulutuspoliittisiin linjauksiin vaikutetaan ensisijaisesti vaikuttamalla kotimaassa Suomen hallituksen ja ministeriön kannanottoihin. Kukin EU-maa päättää itse varsinaisesta koulutuspolitiikasta. ETUCE on opettajien edunvalvontajärjestö Euroopan tasolla.

Euroopan unionin perustavoite on muun muassa rauhan ja kansojen hyvinvoinnin edistäminen. Euroopan unionin sisämarkkinoilla ihmiset, tavarat, palvelut ja valuutta siirtyvät yhtä vapaasti maasta toiseen kuin maan sisällä.

Kaikkien EU-kansalaisten laadukas koulutus on välttämätöntä, jotta EU kehittyy globaalitalouden kilpailupaineissa.

Kukin EU-maa päättää itse varsinaisesta koulutuspolitiikasta. Jäsenmaat asettavat kuitenkin yhteisiä tavoitteita ja vaihtavat keskenään tietoa hyvistä toimintamalleista. EU pyrkii edistämään kansallisten koulutusjärjestelmien vertailevuutta.  EU haluaa muun muassa edistää opintojaksojen ja opintosuositusten vertailevuutta ja laatuvaatimusten yhdenmukaistamista. Tästä esimerkkinä on ammattipätevyysdirektiivi.

Opiskelijoiden ja nuorten liikkumista tuetaan erillisillä ohjelmilla ja rahoituksella.

EU:n koulutuspoliittisiin linjauksiin vaikutetaan ensisijaisesti vaikuttamalla kotimaassa Suomen hallituksen ja ministeriön kannanottoihin. Lisäksi EU:n linjauksiin voidaan vaikuttaa myös opettajien maailmanjärjestön EI:n ja eurooppalaisen opettajajärjestön ETUCEn kautta sekä Euroopan parlamentin jäsenten välityksellä.

Sosiaalinen vuoropuhelu

Euroopan unionissa sosiaalidialogilla tarkoitetaan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välistä neuvottelua sekä  yhteisiä tavoitteita ja toimia Euroopan tason politiikassa ja lainsäädännössä. Kyse ei ole työmarkkinaneuvotteluista vaan yhteisestä vaikuttamisesta komission päätöksiin. Opetusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt aloittivat eurooppalaisen työmarkkinayhteistyön vuonna 2010. OAJ osallistuu tähän työhön työntekijäjärjestöistä ja työnantajista koostuvassa sosiaalidialogikomiteassa ja sen alaisissa työryhmissä.

ETUCE

ETUCE on opettajien edunvalvontajärjestö Euroopan tasolla.  ETUCEn toiminta-alueella on noin 120 opettajajärjestöä 45 maassa, ja järjestö kattaa yli kahdeksan miljoonaa opettajaa. ETUCE vaikuttaa Euroopan unionin ja muiden koulutusalan instituutioi

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio