Opetusalan Ammattijärjestö

Historiaa ja saavutuksia

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:llä on vankka historiallinen tausta. Järjestön saavutukset niin opetusalalla kuin yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa luovat perustan OAJ:n vaikutusvaltaiselle asemalle. Järjestön edunvalvontatyön tulokset kertovat osaltaan, miksi OAJ:n jäsenyys kannattaa.

Opettajien ammattijärjestötoiminta on alkanut jo 1880-luvulla. Opetusalan Ammattijärjestö perustettiin 1973 ja vuodesta 1991 lähtien OAJ:n jäseniä ovat olleet kaikki opettajaryhmät lastentarhanopettajista yliopistojen opettajiin ja opettajaopiskelijoista veteraaniopettajiin.

Vuodesta 2006 lähtien myös opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat ovat voineet liittyä OAJ:n jäseniksi.

OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

OAJ:n tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonta. Edunvalvontatyön tulokset ovat parantaneet ja parantavat suomalaisten opettajien asemaa työmarkkinoilla. OAJ:n edunvalvontatyön saavutuksia ovat mm. seuraavat:

 • Opettajien lomautusten estäminen
 • Palkallinen kesäkeskeytys ja muut koulutyön keskeytysajat
 • Opettajien palkkakehityksen turvaaminen
 • YT-ajan käyttöönotto
 • Lastentarhanopettajia koskevat työaikamääräykset
 • Opetusalan oman virka- ja työehtosopimuksen solmiminen
 • Luottamusmiesverkoston vahvistaminen ja kouluttaminen
 • Opettajan oikeusturvasta huolehtiminen
 • Koululainsäädännön, opettajankoulutuksen ja muiden koulutuspoliittisten asioiden kehittäminen
 • Opettajatyösuojeluvaltuutettujen osaamisen vahvistaminen

OAJ on Suomen kuudenneksi suurin ammattijärjestö ja korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn suurin jäsenliitto. Ammattijärjestöjen työn tulosta ovat muun muassa seuraavat asiat:

 • Työ- ja virkaehtosopimukset
 • Vuosilomat ja lomaraha
 • Työttömyysturvan kehittyminen
 • Äitiys- ja vanhempainvapaat
 • Vuorotteluvapaa
 • Työaikojen, työolojen ja työturvallisuuden ja niihin liittyvän lainsäädännön kehittäminen

Lisätietoa OAJ:n järjestöllisestä historiasta, OAJ:n edunvalvontatyön saavutuksista sekä Akavan historiasta löydät oikealla olevista linkeistä.

null