Opetusalan Ammattijärjestö

Järjestökoulutus

Järjestökoulutuksen avulla ylläpidetään OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessä, jaetaan tietoa järjestön linjauksista ja vahvistetaan yhdistystaitoja. Monipuolisen koulutuksen tarkoituksena on lisätä järjestön yhtenäisyyttä ja vastata eri jäsenryhmien tarpeisiin. 

OAJ maksaa järjestökoulutuksiin osallistuville virkavapaudesta tai työlomasta aiheutuvat ansionmenetykset. OAJ kutsuu osallistujat järjestökoulutuksiin. Koulutukset järjestetään Helsingissä.

ALUEELLISTEN KOULUTTAJIEN KOULUTUS 29.–30.10.2018
Koulutuksen tavoitteena on koota yhteen OAJ:n alueelliset koulutustoimijat vaihtamaan kokemuksia ja jakamaan uusia ideoita. Koulutuksessa on ajankohtaiskatsaus OAJ:n järjestö- ja koulutustoiminnasta sekä koulutustoiminnan kehittämisestä.
 
Kohderyhmä
OAJ:n alueyhdistysten koulutuksista vastaavat henkilöt.
 
ALUEELLISTEN TIEDOTTAJIEN KOULUTUS 24.–25.9.2018
Koulutuksessa kerrataan tiedottajan tehtäviä, annetaan uusia valmiuksia aktiiviseen ja suunnitelmalliseen, edunvalvontaa tukevaan viestimiseen yhdistyksissä, alueilla ja maakunnissa.
 
Kohderyhmä
OAJ:n alueyhdistysten viestinnästä vastaavat henkilöt.

JÄRJESTÖAKATEMIA
18.–19.9.2018, osa 1 ja 28.–29.11.2018, osa 2
Pitkäkestoinen järjestötoiminnan peruskoulutusohjelma, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä ja käytännön valmiuksia edunvalvontayhdistysten menestyksekkääseen johtamiseen, auttaa suunnittelemaan ja kehittämään yhdistysten toimintaa sekä innostaa jäseniä aktiiviseen toimintaan

Kohderyhmä
OAJ:n paikallisyhdistysten johtotehtävissä toimivat henkilöt.  
 
ALUEELLISET JA PAIKALLISET KOULUTUKSET 
OAJ:n valtakunnalliset piirit ja yhdistykset sekä alue- ja paikallisyhdistykset järjestävät jäsenilleen monipuolista koulutusta. Alueellisesti ja paikallisesti järjestettyjä koulutuksia ovat esimerkiksi yhteysopettajakoulutukset, taloudenhoitajakoulutukset ja valmistuvien opettajien infotilaisuudet. Lisätietoja saat koulutuksen järjestäjän kotisivuilta tai toimijoilta.

YHTEYSOPETTAJAKOULUTUS
Yhteysopettajakoulutuksia järjestävät OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat. OAJ on tehnyt yhdistysten koulutuksiin yhteysopettajan tietopaketin, jonka voit tilata sähköpostilla  toimistopalvelut@oaj.fi. Tietopaketin voi ladata myös OAJ:n jäsensivuilta. Tietopakettiin kuuluu diasarja, joita voi esittää yhteysopettajien koulutuksissa.
 

 
 
null