Opetusalan Ammattijärjestö

Järjestökoulutus

Järjestökoulutuksen avulla ylläpidetään OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessä, jaetaan tietoa järjestön linjauksista ja vahvistetaan yhdistystaitoja. Monipuolisen koulutuksen tarkoituksena on lisätä järjestön yhtenäisyyttä ja vastata eri jäsenryhmien tarpeisiin. 

OAJ maksaa järjestökoulutuksiin osallistuville virkavapaudesta tai työlomasta aiheutuvat ansionmenetykset. OAJ kutsuu osallistujat järjestökoulutuksiin. Koulutukset järjestetään Helsingissä.

VALTAKUNNALLISET PUHEENJOHTAJAPÄIVÄT
22.–23.3.2017    pienet ja keskisuuret paikallisyhdistykset
29.–30.3.2017    pienet ja keskisuuret paikallisyhdistykset
 
Puheenjohtajapäivillä käsitellään ajankohtaisia edunvalvonta- ja järjestöpoliittisia asioita, yhdistystoiminnan tehostamista ja johtamista sekä OAJ:n yhdistysoppaan materiaalien hyödyntämistä.
 
Kohderyhmä
OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat.
 
ALUEELLISTEN KOULUTUSVASTAAVIEN KOULUTUS 28.–29.9.2017
Koulutuksen tavoitteena on koota yhteen OAJ:n alueelliset koulutustoimijat vaihtamaan kokemuksia ja jakamaan uusia ideoita. Koulutuksessa on ajankohtaiskatsaus OAJ:n järjestö- ja koulutustoiminnasta sekä koulutustoiminnan kehittämisestä.
 
Kohderyhmä
OAJ:n alueyhdistysten koulutuksista vastaavat henkilöt.
 
VALTAKUNNALLISTEN TIEDOTTAJIEN KOULUTUS 6.4.2017
Koulutuksessa annetaan valmiuksia aktiiviseen ja suunnitelmalliseen, edunvalvontaa tukevaan viestimiseen valtakunnallisissa yhdistyksissä.
 
Kohderyhmä
OAJ:n valtakunnallisten piirien ja yhdistysten viestinnästä vastaavat henkilöt.
 
ALUEELLISTEN TIEDOTTAJIEN KOULUTUS 25.–26.9.2017
Koulutuksessa kerrataan tiedottajan tehtäviä, annetaan uusia valmiuksia aktiiviseen ja suunnitelmalliseen, edunvalvontaa tukevaan viestimiseen yhdistyksissä, alueilla ja maakunnissa.
 
Kohderyhmä
OAJ:n alueyhdistysten viestinnästä vastaavat henkilöt.

VAALISIHTEERIEN KOULUTUS 21.11.2017 ja 23.11.2017
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ja opastaa OAJ:n valtuustovaalien ohjeistuksiin ja käytännön toteutukseen.

Kohderyhmä
Valtakunnallisten ja aluepiirien vaalisihteerit, valtakunnallisten yhdistysten vaalisihteerit ja aluetoimistojen sekä alueyhdistysten toimistojen toimistosihteerit.
 
ALUEELLISET JA PAIKALLISET KOULUTUKSET 
OAJ:n valtakunnalliset piirit ja yhdistykset sekä alue- ja paikallisyhdistykset järjestävät jäsenilleen monipuolista koulutusta. Alueellisesti ja paikallisesti järjestettyjä koulutuksia ovat esimerkiksi yhteysopettajakoulutukset, taloudenhoitajakoulutukset ja valmistuvien opettajien infotilaisuudet. Lisätietoja saat koulutuksen järjestäjän kotisivuilta tai toimijoilta.

YHTEYSOPETTAJAKOULUTUS
Yhteysopettajakoulutuksia järjestävät OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat. OAJ on tehnyt yhdistysten koulutuksiin yhteysopettajan tietopaketin, jonka voit tilata sähköpostilla  toimistopalvelut@oaj.fi. Tietopaketin voi ladata myös OAJ:n jäsensivuilta. Tietopakettiin kuuluu diasarja, joita voi esittää yhteysopettajien koulutuksissa.
 

 
 
null