Opetusalan Ammattijärjestö

Kansallinen yhteistyö

Julkisia palveluita koskevilla kansallisilla päätöksillä on usein kansainväliset juuret. Siksi tietojen ja kokemusten vaihto liittojen kesken ja rajat ylittävä edunvalvonta ovat tärkeitä. Suomen julkisen alan ammattiliitoilla on yhteistyösopimus kansainvälisestä edunvalvonnasta.

Kansainvälistä edunvalvontaa kotimaisena yhteistyönä

Globalisaatio, EU:n laajeneva ja syvenevä yhdentyminen sekä julkisten palvelujen uudistaminen vaativat ammattiliittojen edunvalvonnalta uudenlaista lähestymistapaa. Julkisiin palveluihin kohdistuvilla kansallisilla päätöksillä on usein kansainväliset juuret. Julkisen alan ammattiliitot eri puolilla maailmaa kamppailevat samantyyppisten muutospaineiden kanssa. Siksi tietojen ja kokemusten vaihto liittojen kesken on tärkeää, samoin yhteinen, rajat ylittävä edunvalvonta suhteessa kansainvälisiin organisaatioihin.

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry

Suomen julkisen alan ammattiliittojen yhteistyösopimus kansainvälisestä edunvalvonnasta solmittiin vuonna 1996. Vuonna 2000 FIPSU rekisteröitiin yhdistykseksi ja keskinäinen yhteistyö vakiintui.

Toiminta on edelleen laajentumassa EU-edunvalvonnasta uusille alueille. Uutta yhteistyötä tehdään muun muassa kilpailuttamiskysymysten hallinnassa ja julkisen talouden seuraamisessa sekä erilaisissa kampanjoissa.

FIPSU:n jäsenliittoja ovat:

  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
  • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY
  • Palkansaajajärjestö Pardia
  • Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer
  • Tehy
  • Tekniikan ja Peruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN
  • Akavan Erityisalat ry
  • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
  • Talentia
null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio