Undervisningssektorns Fackorganisation

Kommunalvalet 2017Utbildningens öde avgörs i kommunalvalet 2017

Utbildning och småbarnspedagogik hör till kommunernas främsta uppgifter. Efter social- och hälsovårdsreformen blir utbildning och bildning kommunens främsta uppgift.
I framtiden kommer över hälften av kommunernas uppgifter att gälla utbildning, småbarnspedgogik och bildning. I och med sote-reformen kommer ca hälften av kommunernas personal att övergå i landskapens tjänst.

I kommunalvalet våren 2017 och tiden efter valet kommer man att välja beslutsfattare till fullmäktige, kommunstyrelser, nämnder, samkommuner och andra betydelsefulla organ. De nya beslutsfattarnas viktigaste uppgift kommer att vara upprätthållandet och utvecklandet av kvalitativa utbildningstjänster samt att trygga resurser för dessa. 

Livskraftiga kommuner som värnar om bildningen lockar människor i alla åldrar och företag. Ett kvalitatativt utbildningsutbud stärker kommunens dragningskraft, stöder kommunens näringsliv och upprätthåller den vuxna befolkningens kunnande och hälsa samt seniorernas funktionsförmåga.
 
OAJ:s kommunalsvalsflyer finns på svenska, finskaengelska och ryska.Läs, skriv ut och dela vidare.
 
Allt material och alla nyheter finns på kommunalvalssidorna under ääniopetukselle.fi.
null