Opetusalan Ammattijärjestö

Koulun muu toiminta

Kerhotoiminta

Perusopetuslain nojalla koulussa voidaan järjestää myös kerhotoimintaa. Nämä koulujen kerhot ovat usein opettajien ohjaamia ja antavat oppilaille mahdollisuuden harrastustoimintaan koulun yhteydessä.

Kerhonohjaajina voivat toimia myös koulun ulkopuoliset henkilöt. Kerhotoiminta on oppilaalle vapaaehtoista.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää toiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet.
Lue lisää aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista Opetushallituksen sivulta

Kunnan järjestäessä tai hankkiessa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä tulee tarjota kunnan päättämässä laajuudessa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Lapsen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan on huoltajalle vapaaehtoista. Toimintaa tulee tarjota kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana

Toiminnasta voidaan periä kuukausimaksu. Kunnan tulee varmistaa että toimintaa ohjaa riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia.

null