Opetusalan Ammattijärjestö

Liity jäseneksi

 
Liittymishakemusten käsittelyssä ruuhkaa (12.10.2018)

Liittymislomakkeiden käsittely on tilapäisesti ruuhkautunut. Tällä hetkellä käsitellään hakemuksia, joissa jäsenyyden aloituspäivämäärä on viikolla 38 (17.9. - 23.9.). Kun hakemus on käsitelty, saat meiltä postia.

Kaikki opetustyötä tekevät voivat liittyä

OAJ:n järjestäytymisperiaate on ammattikuntapohjainen. Järjestöön voivat liittyä kaikki opetustyötä tekevät. Jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opettajana palkansaaja-asemassa kasvatus- ja opetusalalla. Järjestöön voivat kuulua kaikki opetustyötä tekevät tutkinnosta, koulutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta.

Jäseneksi voi liittyä, jos

  • toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä
  • opettajankelpoisena on hakuhetkellä voimassa oleva työsuhde
  • opettajakelpoisuutta vailla olevana on pääsääntöisesti lukukauden kestävä työsuhde

Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä (esim. hallinto, suunnittelu ja tutkimus) hoitavia.

Varhaiskasvatuksen alueella jäsenkelpoisia ovat myös lastentarhanopettajan tehtävissä ja päivähoidon esimiestehtävissä toimivat sosiaalikasvattaja- ja sosionomikoulutuksen (AMK) suorittaneet.

Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei ole jäsenyyden este. Myös ulkomaan kansalaiset voidaan hyväksyä jäseniksi.

Jäsenyys koulun/oppilaitoksen mukaan
 
Jäsenyys järjestössä määräytyy sen koulutusalan ja oppilaitoksen mukaan, jossa on virka tai toimi tai keskimäärin eniten opetustunteja. Jos työpaikka tai opetustuntien pääpaino siirtyy pysyvästi toiseen oppilaitokseen, on myös yhdistystä vaihdettava tämän mukaisesti. 

Jäseneksi liitytään oman kunnan alueella toimivan paikallisyhdistyksen tai jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Lähes jokaisessa koulussa, oppilaitoksessa ja päiväkodissa on OAJ:läinen yhteysopettaja/henkilö, joka neuvoo liittymisasiassa.

Liittyä voit sähköisellä liittymislomakkeella.

null

Lisää aiheesta

Jäseneksi liittyminen
Jäsenedut

Tutustu myös

Jäsenyys