Opetusalan Ammattijärjestö

Luottamusmieskoulutus

Edunvalvontakoulutuksella ylläpidetään ja vahvistetaan sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, työelämälainsäädännön, työsuojelun, yhteistoiminnan ja työelämän laadun sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla.

Luottamusmiesten, yhdistysten puheenjohtajien sekä työsuojelutoimijoiden riittävä osaamistaso luodaan perus- ja täydennysopinnoissa. Sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot saatetaan ajan tasalle neuvottelupäivillä.

Aihealueina 
Työntekijöiden edustajien perusvalmiudet
Yhteistoiminta ja osallistumisjärjestelmät

Kohderyhminä 
Luottamusmiestehtävissä toimivat luottamusmiehet sekä paikallisyhdistysten (alueyhdistysten) puheenjohtajat. Työsuojeluorganisaatiossa toimivat työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluvaravaltuutetut sekä työsuojelutoimikuntien jäsenet sekä muissa mahdollisissa yhteistoimintatehtävissä toimivat henkilöstön edustajat.

Työsuojelukoulutukseen ovat lainsäädännön perusteella oikeutettuja osallistumaan työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluvaravaltuutettu.

Kunnallisen koulutussopimuksen mukaan koulutusoikeus on pääluottamusmiehellä, luottamusmiehellä, työsuojeluasiamiehellä tai vastaavassa asemassa olevalla sekä työsuojelutoimikunnan, tai jos sellaista ei ole, vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenellä ja varajäsenellä. Valtion sopimusalalla asiasta on sovittu ammattiyhdistyskoulutussopimuksessa.

Yhteistoimintakoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä -varavaltuutettu.

OAJ määrittelee kaikille koulutuksille kohderyhmän, jonka mukaisesti koulutukseen hakeudutaan tai kutsutaan.

Virkavapaus/työloma
Edunvalvontakoulutukseen (sopimuskoulutusta) osallistuvilla on oikeus palkalliseen virkavapauteen/työlomaan työnantajapuolen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Koulutusten kohderyhmät määrittyvät JUKO/OAJ:n ja työnantajien välillä solmittujen sopimusten mukaisesti. 

null