Opetusalan Ammattijärjestö

Luottamusmiesten neuvottelupäivät

Luottamusmiesten neuvottelupäiviä järjestetään valtakunnallisina sekä alueellisina koulutuksina kohdennettu sopimusala- ja koulutusalakohtaisesti.  

Luottamusmiesten neuvottelupäivillä päivitetään sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot sekä vahvistetaan jäsenten edunvalvontaa hoitavaa luottamusmieverkostoa. Alueellisilla neuvottelupäivillä keskeisiä ovat yhteistoiminnalliset sisällöt ja alueelliset edunvalvontatilanteet.

VALTAKUNNALLISET LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT

5.–6.2.2018 Aluetoimijoiden neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueasiamiehet, alueyhdistysten puheenjohtajat ja yksi alueyhdistyksen varapuheenjohtaja jokaisesta alueyhdistyksestä

13.2.2018 OVTES (ysi), KVTES
Kohderyhmä: suurten kuntien pääluottamusmiehet

12.–13.2.2018 Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutusoppilaitokset
(kaikki sopimusalat)

Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

12.–13.3.2018 Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutusoppilaitokset
(kaikki sopimusalat)

Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

14.–15.3.2018 Varhaiskasvatus (KVTES)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

15.–16.3.2018 Varhaiskasvatus (KVTES)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

21.–22.3.2018 Ammattikorkeakoulut (EK, AVAINTA, valtio)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

4.–5.4.2018 Varhaiskasvatus (KVTES)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

5.–6.4.2018 Varhaiskasvatus (KVTES, yksityiset ja ruotsinkieliset)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

9.–10.4.2018 Yliopistot, harjoittelukoulut, valtio
Kohderyhmä: luottamusmiehet

16.–17.4.2018 Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö (OVTES, EK ja AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

23.–24.4.2018 EK, yleissivistävät oppilaitokset
Kohderyhmä: luottamusmiehet

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville ennen koulutuksen alkamista. 

VALTAKUNNALLISET LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT, ALUEELLISESTI JÄRJESTETTTÄVÄT (OVTES, ysi)

12.–13.3.2018, Jyväskylä  
OAJ Pohjanmaa, OAJ Keski-Suomi

20.–21.3.2018, Tampere
OAJ Pirkanmaa 

27.–28.3.2018, Helsinki
OAJ Etelä-Savo, OAJ Etelä-Karjala, OAJ Kymenlaakso

4.–5.4.2018, Kuopio
OAJ Etelä-Savo, OAJ Etelä-Karjala, OAJ Kymenlaakso

5.–6.4.2018, Helsinki
OAJ Pääkaupunkiseutu, OAJ Uusimaa

9.–10.4.2018, Helsinki
OAJ Kanta-Häme, OAJ Päijät-Häme

9.–10.4.2018, Rovaniemi
OAJ Lappi

16.–17.4.2018, Turku
OAJ Varsinais-Suomi, OAJ Satakunta

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville. 

 

null