Opetusalan Ammattijärjestö

Luottamusmiesten neuvottelupäivät

Luottamusmiesten neuvottelupäiviä järjestetään valtakunnallisina sekä alueellisina koulutuksina kohdennettu sopismusala- ja koulutusalakohtaisesti.  

Luottamusmiesten neuvottelupäivät saattavat ajan tasalle sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot sekä vahvistavat tehokkaasti jäsenten edunvalvontaa hoitavaa luottamusmieverkostoa. Alueellisilla neuvottelupäivillä keskeisiä ovat yhteistoiminnalliset sisällöt ja alueelliset  edunvalvontatilanteet.

VALTAKUNNALLISET LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 

3.–4.4.2017 Aikuiskoulutuskeskukset (OVTES, EK, AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

5.–6.4.2017 Yliopistot, harjoittelukoulut, valtio
Kohderyhmä: luottamusmiehet

10.–11.4.2017 Ammatilliset oppilaitokset (OVTES)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

19.–20.4.2017 Vapaa sivistystyö (OVTES, EK AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

24.–25.4.2017 Taiteen perusopetus (OVTES, EK AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet

4.–5.5.2017 EK, yleisivistävät oppilaitokset
Kohderyhmä: luottamusmiehet

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.

ALUEELLISESTI JÄRJESTETTÄVÄT LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT

Neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia edunvalvonta- ja sopimusasioita sekä luodaan toimivia yhteistyösuhteita muiden samalla alueella toimivien henkilöstön edustajien kanssa.
 
Kohderyhmä
OVTES-sopimusta ja yleissivistäviä opettajia edustavat pääluottamumiehet, luottamusmiehet ja OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat alueellisesti kohdennettuina sekä alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiamies sekä varahenkilö, mikäli varsinainen on estynyt.
 
20.–21.3.2017, Mikkeli
OAJ Etelä-Savo, OAJ Etelä-Karjala ja OAJ Kymenlaakso

27.–28.3.2017, Joensuu
OAJ Pohjois-Savo ja OAJ Pohjois-Karjala

3.–4.4.2017, Oulu
OAJ Pohjois-Pohjanmaa ja OAJ Kainuu

10.–11.4.2017, Seinäjoki
OAJ Pohjanmaa  ja OAJ Keski-Suomi

18.–19.4.2017, Lahti
OAJ Päijät-Häme ja OAJ Kanta-Häme

24.–25.4.2017, Rovaniemi
OAJ Lappi

2.–3.5.2017, Tampere
OAJ Pirkanmaa

4.–5.5.2017, Helsinki
OAJ Pääkaupunkiseutu, OAJ Uusimaa

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.

null