Opetusalan Ammattijärjestö

Luottamusmiesten neuvottelupäivät

Luottamusmiesten neuvottelupäiviä järjestetään valtakunnallisina sekä alueellisina koulutuksina kohdennettu sopismusala- ja koulutusalakohtaisesti.  

Luottamusmiesten neuvottelupäivät saattavat ajan tasalle sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot sekä vahvistavat tehokkaasti jäsenten edunvalvontaa hoitavaa luottamusmieverkostoa. Alueellisilla neuvottelupäivillä keskeisiä ovat yhteistoiminnalliset sisällöt ja alueelliset  edunvalvontatilanteet.

VALTAKUNNALLISET LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 

4.–5.5.2017 EK, yleisivistävät oppilaitokset
Kohderyhmä: luottamusmiehet

6.–7.9.2017 OVTES (ysi) ja KVTES (keskisuuret kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

12.–13.9.2017 Aluetoimijoiden neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueyhdistysten puheenjohtajat

20.–21.9.2017 OVTES (ysi), KVTES (suuret kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

3.–4.10.2017 OVTES (ysi), KVTES (keskisuuret ja pienet kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

12.–13.10.2017 OVTES (ysi), KVTES (keskisuuret ja pienet kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.

ALUEELLISESTI JÄRJESTETTÄVÄT LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT

Neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia edunvalvonta- ja sopimusasioita sekä luodaan toimivia yhteistyösuhteita muiden samalla alueella toimivien henkilöstön edustajien kanssa.
 
Kohderyhmä
OVTES-sopimusta ja yleissivistäviä opettajia edustavat pääluottamumiehet, luottamusmiehet ja OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat alueellisesti kohdennettuina sekä alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiamies sekä varahenkilö, mikäli varsinainen on estynyt.
 
18.–19.4.2017, Lahti
OAJ Päijät-Häme ja OAJ Kanta-Häme

24.–25.4.2017, Rovaniemi
OAJ Lappi

2.–3.5.2017, Tampere
OAJ Pirkanmaa

4.–5.5.2017, Helsinki
OAJ Pääkaupunkiseutu, OAJ Uusimaa

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.

null