Opetusalan Ammattijärjestö

Luottamusmiesten neuvottelupäivät

Luottamusmiesten neuvottelupäiviä järjestetään valtakunnallisina sekä alueellisina koulutuksina kohdennettu sopimusala- ja koulutusalakohtaisesti.  

Luottamusmiesten neuvottelupäivät saattavat ajan tasalle sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot sekä vahvistavat tehokkaasti jäsenten edunvalvontaa hoitavaa luottamusmieverkostoa. Alueellisilla neuvottelupäivillä keskeisiä ovat yhteistoiminnalliset sisällöt ja alueelliset  edunvalvontatilanteet.

VALTAKUNNALLISET LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT

20.–21.9.2017 OVTES (ysi), KVTES (suuret kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

3.–4.10.2017 OVTES (ysi), KVTES (keskisuuret ja pienet kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

12.–13.10.2017 OVTES (ysi), KVTES (keskisuuret ja pienet kunnat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat

25.–26.10.2017 Ammatilliset (OVTES, EK ja AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet

20.–21.11.2017 Ammatilliset (OVTES, EK ja AVAINTA)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville ennen koulutuksen alkamista. Syyskuun 2017 kursseille voivat ilmoittautua kutsun saaneet henkilöt, tervetuloa mukaan!

 

null