Opetusalan Ammattijärjestö

Maailman taso

OAJ valvoo opettajien etuja kansainvälisessä kontekstissa sekä kotimaan hallinnon että etenkin opetusalan yhteisen globaalin organisaation, Education Internationalin kautta.

OAJ valvoo opettajien etuja kansainvälisessä kontekstissa sekä kotimaan hallinnon että etenkin opetusalan yhteisen globaalin organisaation, Education Internationalin kautta.

Education International on maailman suurin sektorikohtainen ammattijärjestö. Siihen kuuluu yli 400 opetusalan ay-järjestöä 173 maasta sekä yhteensä yli 30 miljoonaa opettajaa ja tutkijaa opetusalan kaikilta sektoreilta.

Education Internationalilla on kiinteät yhteydet merkittävimpiin kansainvälisiin organisaatioihin, joita ovat mm. Kansainvälinen työjärjestö ILO, OECD, UNESCO ja Maailmanpankki. EI toimii aktiivisesti globaalissa ay-liikkeessä.

Education Internationalin keskustoimisto on Brysselissä. OAJ osallistuu EI:n toimintaan ja sen kehittämiseen.

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio