Opetusalan Ammattijärjestö

Mikä OAJ on?

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

 • OAJ:hin kuuluu lastentarhanopettajia, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetus- ja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita sekä yliopistojen lehtoreita. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia.
   
 • OAJ:n jäsenmäärä on noin 120 000.
   
 • OAJ on koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö.
   
 • OAJ on myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, joka vaikuttaa aktiivisesti opetusalan ja varhaiskasvatuksen säännöksiin ja kehitykseen.
   
 • OAJ:llä on vahva paikallisorganisaatio luottamusmiehineen. Lähes jokaisessa kunnassa toimii yhteinen edunvalvontayhdistys.
   
 • OAJ:llä on myös tiiviit kansainväliset yhteydet.
   
 • Suurin osa opettajista työskentelee kunnan opetusalalla. Työnantajana on tällöin joko kunta tai kuntayhtymä. Huomattava osa ammatillisista opettajista toimii yksityisellä ja pieni osa valtion sopimusalueella. Työssäkäyvistä opettajista yli 95 prosenttia on OAJ:n jäseniä.
   
 • Järjestön tehtävänä on opetusalalla toimivien oikeudellisen aseman turvaaminen, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantaminen ja henkisen ja fyysisen kunnon kohentaminen ja ylläpitäminen. Järjestö toimii koko opetus- ja kasvatusalan kehittämiseksi.
   
 • Opetusalan sopimusneuvottelutoimintaa hoitaa OAJ, osaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Tietyissä asioissa voidaan tehdä myös paikallisia sopimuksia.
null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio