Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ toimii

OAJ:n toiminnan kivijalkana ovat aktiivisesti toimivat paikallisyhdistykset ja niiden alayhdistykset. Ne vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta. OAJ:n jäseneksi liittyminen tapahtuu paikallisyhdistysten tai niiden alayhdistysten kautta.

Paikallisyhdistysten ja niiden alayhdistysten muodostamat pääosin maakuntapohjaiset alueyhdistykset vastaavat aluetason edunvalvontatyöstä.

Valtakunnan tason valmistelua ja päätöksentekoa varten eri opettajaryhmät ovat muodostaneet valtakunnallisia piirejä. Jäsenen järjestäytyminen valtakunnallisiin opettajaryhmiin määräytyy jäsenen edustaman kouluasteen/opetusalan tai oppilaitoksen mukaan.

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio