Opetusalan Ammattijärjestö

Opetussuunnitelma

Perusteet

Opetushallitus antaa valtioneuvoston asetuksen antamin valtuuksin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Näissä perusteissa ovat täsmennettyinä opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin perusteet. Opetussuunnitelman perusteet ovat valtakunnallinen normi, ja sitä tulee perusopetuksessa noudattaa.  

Lue lisää opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista OPH:n sivuilta

Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma laaditaan paikallisesti, ja se pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Paikalliset opetussuunnitelmat voivat olla alueen koulujen yhteiset, tai jokainen koulu voi laatia omansa sen mukaan kuin paikallisesti on päätetty.

Paikallisissa opetussuunnitelmissa tarkennetaan valtakunnallisissa perusteissa annettua normistoa. Paikalliset opetussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee noudattaa.

Paikalliset opetussuunnitelmat löytyvät yleensä kunnan ja/tai koulun www-sivuilta.

Lue lisää OPS 2016-sivuilta http://www.oph.fi/ops2016

null