Opetusalan Ammattijärjestö

Paikallinen toiminta

OAJ:n jäsenistö on järjestäytynyt yhteisiin kunta- tai työnantajakohtaisiin paikallisyhdistyksiin.

Paikallisyhdistyksillä voi olla opettajaryhmä- ja oppilaitoskohtaisia alayhdistyksiä. Jäsenen yhdistys määräytyy hänen edustamansa kouluasteen/opetusalan tai oppilaitoksen mukaan.

Paikallisyhdistykset kokoavat yhteen kaikki saman kunnan tai työnantajan palveluksessa olevat opettajat. Ne vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta ja niillä on OAJ:n myöntämät neuvottelu- ja sopimusoikeudet tietyissä edunvalvonta-asioissa. Lisäksi paikallisyhdistykset ja niiden alayhdistykset ovat merkittäviä opettajien yhteenkuuluvuuden edistäjiä ja järjestävät jäsenilleen yhteistä koulutusta ja virkistystoimintaa.

OAJ:n paikallisyhdistyksiä on ympäri Suomea lähes 300. 

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio