Opetusalan Ammattijärjestö

Ruokailu- ja kurssikustannusten korvaus

OAJ lähettää ruokailu- ja kurssikuluista laskun koulutukseen osallistuneille jälkikäteen.

KUNTA
Kunnallisesta, henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa (KT A55/1995, 3.10.1995 ja KT 10/2005, 17. 2.2005) sekä virka- ja työehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) on sovittu mm. että yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kurssipäivältä ruokailukustannusten korvausta. Mainitun sopimuksen 2§:n nojalla maksetaan ruokailukustannusten korvauksia seuraavasti:

Yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutuksessa (KT:n kirje 9/17, 22.12.2017) korvaus on 25,00 euroa/päivä (vuonna 2018). Työsuojelukoulutuksessa (KT:n kirje 10/2005, 17.2.2015) korvaus on 40,00 euroa/päivä.

VALTIO
Kurssirahakorvaus valtion luottamusmieskoulutuksessa  ja työsuojelukoulutuksessa on 55,00 euroa/kurssipäivä (mikäli kurssipäiviä on enemmän kuin yksi) ja 27,50 euroa yksipäiväisessä kurssissa.

YKSITYINEN
Avaintyönantajat ry
AVAINTA,114§, luku 6 (1.4.2014 alkaen) korvaus on 23,90 euroa/kurssipäivä.

Sivistystyönantajat/yliopistot
Ruokailukustannusten korvaus sopimuskoulutuksessa on 55 euroa/kurssipäivä.
null