Opetusalan Ammattijärjestö

Selvitys määräaikaisuuksista

OAJ on selvittänyt määräaikaisten opettajien ja lastentarhanopettajien lukumäärät ja määräaikaisuuden perusteet työnantajakohtaisesti eri sopimusaloilla.

Lähes 10 000 viranhaltijan/työntekijän määräaikaisuuden peruste saatiin selville. Yleisimmät määräaikaperusteet olivat sijaisuus tai kelpoisuuden puuttuminen. Osa perusteista olivat sellaisia, joita pitää selvittää lisää.

Jatkoselvitystä tarvitaan kahdesta syystä; osa määräaikaisista työsopimuksista/virkamääräyksistä ei sisältänyt lainkaan mainintaa määräaikaisuuden perusteesta tai perusteeksi oli kirjattu joku muu, kuin laissa määritelty asia.

Määräaikaisuuden perusteeksi oli ilmoitettu esimerkiksi tuntiopettajuus, tehtävän luonne, rahoituksen epävarmuus tai toiminnan vakiintumattomuus. Näistä mikään ei sellaisenaan ole lainmukainen peruste solmia määräaikaista palvelussuhdetta.

OAJ kouluttaa luottamusmiehiä havaitsemaan määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyviä sudenkuoppia.

Nykyisten määräaikaisten palvelussuhteiden perusteet selvitetään tarkemmin ennen kesälomia. OAJ edellyttää, että jatkossa määräaikaiset palvelussuhteet tehdään vain lainmukaisin perustein.

 

null