Opetusalan Ammattijärjestö

Seminaarit

OAJ järjestää vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja. OAJ kutsuu osallistujat seminaareihin, ja seminaarit järjestetään Helsingissä.

PEDAGOGISTEN OPETTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJISTON POE:N SEMINAARI 16.–17.3.2018 ja 26.–27.10.2018
OAJ järjestää POE:n ohjesäännön mukaisesti kaksi pedagogisten opettajajärjestön seminaaria koulutuspoliittisista asioista. Asiantuntijoiden katsaukset meneillään olevista kehitystoimista ja opettajan työn muuttumisesta. Tilaisuudessa jaetaan tietoa koulutuspoliittisista uudistuksista ja keskustellaan opettajan työstä.  

Kohderyhmä
OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa/jäsenjärjestö.

KORKEAKOULUPÄIVÄT (yliopisto ja AMK) 23.3.2018
Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorille yhteisiä korkeakoulupoliittisia asioita.  
Kohderyhmä
Korkeakouluissa työskentelevät jäsenet.

AIKUISKOULUTUSSEMINAARI 7.–8.9.2018
Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia ja tulevia koulutus- ja työvoimapoliittisia asioita. Tavoitteena on herättää keskustelua valituista teemoista, ideoida uutta sekä jakaa hyviä toimintatapoja hyödynnettäväksi kentällä ja OAJ:n koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa.

Kohderyhmä
OAJ-taustaiset aikuisopettajat, ammatillisen aikuiskoulutuksen, aikuislukioiden ja vapaan sivistystyön opetushenkilöt, jotka kutsutaan oman OAJ:hin kuuluvan jäsenyhdistyksen ehdotuksesta.

VARHAISKASVATUSSEMINAARI 28.–29.9.2018
Seminaarin tavoitteena on varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisen edunvalvonnan kehittäminen valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä koulutuspoliittisen keskustelun ja opettajan roolin vahvistaminen varhaiskasvatuksessa alue- ja paikallistasolla.

Kohderyhmä
OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat (1–2 hlöä/yhdistys), jotka vastaavat varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. OAJ lähettää kutsun yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, jotka välittävät kutsun eteenpäin.

YLIOPISTOPÄIVÄT 16.–17.11.2018
OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita. Edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tehdään koulutus- ja tutkimusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä
Yliopiston opettajat, lehtorit, yliopistolehtorit ja sidosryhmien edustajat.

 

 

null