Opetusalan Ammattijärjestö

Seminaarit

OAJ järjestää vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja. OAJ kutsuu osallistujat seminaareihin, jotka järjestetään Helsingissä.

PEDAGOGISTEN OPETTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJISTON POE:N
SEMINAARIT 26.–27.10.2018

Seminaareissa kuullaan koulutuspolitiikan ja pedagogiikan sekä OAJ:n eri alojen asiantuntijoita ja saadaan tietoa meneillään olevista uudistuksista. Seminaareissa pyritään myös edistämään pedagogisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua OAJn kanssa.  

Kohderyhmä
OAJ:n jäsenjärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa/jäsenjärjestö ja muut kutsuttavat, joista on sovittu OAJn ja POEn kanssa.

AIKUISKOULUTUSSEMINAARI 7.–8.9.2018
Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia ja tulevia koulutus- ja työvoimapoliittisia asioita. Tavoitteena on herättää keskustelua valituista teemoista, ideoida uutta sekä jakaa hyviä toimintatapoja hyödynnettäväksi kentällä ja OAJ:n koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa.

Kohderyhmä
OAJ-taustaiset aikuisopettajat, ammatillisen aikuiskoulutuksen, aikuislukioiden ja vapaan sivistystyön opetushenkilöt, jotka kutsutaan oman OAJ:hin kuuluvan jäsenyhdistyksen ehdotuksesta.

VARHAISKASVATUSSEMINAARI 28.–29.9.2018
Tilaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisen edunvalvonnan kehittäminen valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä koulutuspoliittisen keskustelun ja opettajan roolin vahvistaminen varhaiskasvatuksessa alue- ja paikallistasolla.

Kohderyhmä
OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat (1–2 hlöä/yhdistys), jotka vastaavat varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. OAJ lähettää kutsun yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, jotka välittävät kutsun eteenpäin.

YLIOPISTOPÄIVÄT 16.–17.11.2018
OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tehdään koulutus- ja tutkimusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä
Yliopiston opettajat, lehtorit, yliopistolehtorit ja sidosryhmien edustajat.

 

 

null