Opetusalan Ammattijärjestö

Tuntijako ja uudistamistyö

Perusopetuksen uudistaminen käynnistyi, kun valtioneuvosto kesällä 2012 hyväksyi asetuksen perusopetuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta.

Asetuksen hyväksymisen yhteydessä valtioneuvosto hyväksyi kaksi lausumaa.

• Valinnaisiin oppiaineisiin kohdennettavasta kolmen vuosiviikkotunnin lisäyksestä vähimmäistuntimäärään on tarkoitus päättää keväällä 2013.

• Valtioneuvosto edellyttää myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esityksen vuoden 2014 loppuun mennessä, jossa esitetään vapaaehtoisen A2-kielen tarjoamisen säätämistä opetuksen järjestäjille pakolliseksi.

Opetushallitus on käynnistänyt em. asetukseen pohjautuvan perusopetuksen uudistamistyön. Uudistamistyö alkaa opetussuunnitelman perusteiden uudistamista ja jatkuu paikallisten opetussuunnitelmien uudistamiseen. Opetushallituksen valmistelua voi seurata osoitteessa Opetushallituksen sivuilta.

Paikallinen opetussuunnitelmien uudistaminen käynnistyy viimeistään 2015. Perusopetuksen uusi tuntijako ja uudistetut opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään 1.elokuuta 2016.

Lue asetusteksti Suomen Säädöskokoelmasta 

 

null