Opetusalan Ammattijärjestö

Valtuusto

Jäsenten valitsema valtuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa. Valtuustoon valitaan vaalipiireittäin 150 varsinaista jäsentä ja 150 varajäsentä.

Paikat määräytyvät valtakunnallisten vaalipiirien kesken niiden jäsenmäärien suhteessa. Valtuuston kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kolmella opiskelijayhdistyksen ja yhdellä senioriyhdistyksen edustajalla.

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kaksivuotiskaudeksi.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. 

OAJ:n valtuuston puheenjohtajat kaudella 2018–2022

Valtuuston puheenjohtaja Tiina Karjalainen
Valtuuston I varapuheenjohtaja Ulla Kangasniemi
Valtuuston II varapuheenjohtaja Katja Järvinen

OAJ:n valtuuston jäsenet vaalipiireittäin

 

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio