Opetusalan Ammattijärjestö

Valtuusto

Jäsenten valitsema valtuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa. Valtuustoon valitaan vaalipiireittäin 150 varsinaista jäsentä ja 150 varajäsentä.

Paikat määräytyvät valtakunnallisten vaalipiirien kesken niiden jäsenmäärien suhteessa. Valtuuston kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kolmella opiskelijayhdistyksen ja yhdellä senioriyhdistyksen edustajalla.

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kaksivuotiskaudeksi.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. 

OAJ:n valtuuston puheenjohtajat kaudeksi 2018–2022

Puheenjohtajat valitaan valtuuston kevätkokouksessa, joka pidetään 16.–18.5.2018.

OAJ:n valtuuston jäsenet vaalipiireittäin

 

null

Lisää aiheesta

OAJ:n organisaatio