Opetusalan Ammattijärjestö

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Opetushallitus päätti lokakuussa 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tuli ottaa perusteiden mukaiset paikalliset suunnitelmat käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Lain mukaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelma tulee laatia myös perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuslain uudistamista jatkettava

Varhaiskasvatuslaista päättäessään eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallitus seuraa varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia ja että lain toisen vaiheen valmistelun yhteydessä täsmennetään puuttuvia keskeisiä määritelmiä.
 
OAJ:n mielestä lain uudistamisen toisessa vaiheessa on saatava selkeys muun muassa henkilöstön nimikkeisiin, kelpoisuuksiin, henkilöstörakenteisiin, erityisopetukseen, johtamiseen, ryhmäkokoon ja vuorohoitoon.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.2.2018 laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Huhtikuussa 2018 hallitus on antanut lakiesityksen eduskunnalle. Eduskunta käsittelee lain kevään 2018 aikana. Uuden lain olisi määrä tulla voimaan 1.8.2018.
 
Kansalta tuki lakiesitykselle
 
​Kolme neljästä kannattaa sitä, että jokaiseen päiväkodin lapsiryhmään saadaan yliopistokoulutettu lastentarhanopettaja. Tämä kävi ilmi, kun OAJ ja Taloustutkimus selvittivät toukokuussa 2018, mitä suomalaiset ajattelevat varhaiskasvatuksesta ja esityksestä varhaiskasvatuslaiksi. Lue lisää täältä. 
 
Suuntaviivoja tiekartasta
 
Varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuslain kehittämiselle hyviä suuntaviivoja antaa kesäkuussa 2017 julkaistu Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta 2017–2030, opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys.
 
Selvityksessä ehdotetaan toimia osallistumisasteen nostamiseksi sekä muutoksia päiväkotien henkilöstörakenteeseen ja henkilöstön kelpoisuuksiin. Esimerkiksi henkilöstöstä vähintään 40 prosentin pitäisi olla varhaiskasvatuksen opettajia. Yliopistossa koulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden ja riittävyyden parantamiseksi ehdotetaan koulutusmäärien reilua lisäystä. Koulutusmäärien lisäykset ovat toteutumassa vuosille 2018–2021 osoitettavan erillisrahoituksen turvin.
 
 
Julkaisuja varhaiskasvatuksesta

OAJ:n antamat lausunnot varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen valmistelussa

null