Opetusalan Ammattijärjestö

Virkavapaus/työloma ja ansionmenetys

Palkallinen koulutus (sopimuskoulutus)
Virka- tai työehtosopimuksen mukaiseen sopimuskoulutukseen (luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus) oikeutetut anovat koulutukseen osallistuakseen palkallisen virkavapauden/työloman. Tätä tarkoitusta varten on kutsuun liitetty tarvittavat tiedot ja lomake. Palkallista virkavapautta/työlomaa anotaan oppilaitoksen/päiväkodin työpäiviksi.

Palkaton koulutus (järjestökoulutus)
Osallistuaksesi järjestökoulutukseen mm. johtajakoulutus, NOPE-koulutukset, voit toimia seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:

Vaihtoehto 1: Työnantaja laskuttaa kustannukset OAJ:ltä
Kurssilainen anoo palkallista virkavapautta/työlomaa oppilaitoksen/päiväkodin työpäiviksi ja työnantaja laskuttaa työpäiviltä maksetun palkan tai sijaisen palkkakustannukset OAJ:ltä. Laskussa on mainittava kurssin nimi ja ajankohta sekä kurssilaisen nimi.

Laskutusosoite 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
PL 10
00063 LASKUNET

Verkkolaskuosoite 
TE003701167697, operaattori: TietoEnator Oyj.

Vaihtoehto 2: OAJ maksaa kurssilaisen ansionmenetyksen
Tulosta tästä ansionmenetyslomake

Kurssilainen anoo palkatonta virkavapautta/työlomaa oppilaitoksen/päiväkodin työpäiviksi ja pyytää työnantajalta todistuksen palkattoman virkavapauden/työloman aikaisesta ansionmenetyksestä. Todistus tulee liitteeksi ansionmenetyskorvauslomakkeeseen. Lisäksi kurssilainen tarvitsee liitteeksi sivutuloverokorttikopion.

Ansionmenetyskorvauslomake liitteineen tulee postittaa OAJ:hin. Lomakkeen ja palautuskuoren saat kurssisihteeriltä kurssin aikana.

OAJ:n maksaessa ansionmenetyksen ennakonpidätys suoritetaan verokortin sivutuloveroprosentin mukaan. Ennakonpidätys on 60 %, jollei verokorttijäljennöstä toimiteta ansionmenetyslomakkeen mukana.

OAJ maksaa ansionmenetyksen korvauksesta eläkevakuutusmaksua vakuutusyhtiölle. Tämän perusteella vakuutetut (ansionmenetyksen korvausta saaneet jäsenet) ovat oikeutettuja saamaan vanhuuseläkettä kertyneen rahaston mukaisesti. OAJ lähettää säännöllisesti tiedotteen eläketurvasta niille, joiden eläketurva karttuu tai on karttunut tämän järjestelmän puitteissa.

 

null