OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry

Ajankohtaista

Taiteen perusopetus luo perustan ammatilliselle koulutukselle

Taiteen perusopetus on osa koulutusjärjestelmää. Se luo perustan toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja korkeakoulutukseen. Koulutusjatkumoa on tarkasteltava kokonaisuutena saman hallinnon sisällä.
Taiteen perusopetuksen puolustus

•    OAO:n hallitus linjasi, että se vaikuttaa siihen, että taiteen perusopetus pysyy jatkossakin osana koulutusjärjestelmää.  Tällä hetkellä on viitteitä siitä, että taiteen perusopetusta ollaan siirtämässä kulttuurialan osaksi, pois koulutussektorilta. Taidealoilla opiskelu ja alan harjoittelu on aloitettava usein hyvin nuorena ja se tapahtuu taiteen perusopetuksessa.  Taiteen perusopetus luo perustan toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja korkeakoulutukseen. - Koulutusjatkumoa on tarkasteltava kokonaisuutena saman hallinnon sisällä.
 
Tavoitteet seuraavalle neuvottelukierrokselle

•    OAO:n hallitus pohti tulevan neuvottelukierroksen tavoitteita. Miten pystytään vastaamaan niihin haasteisiin, joita koulutuspoliittiset linjaukset ja mahdolliset uudet omistusjärjestelyt tuovat koko OAO:n jäsenkunnan toimintaympäristöön? Ammatillisen koulutuksen reformi tulee muuttamaan opettajan tehtävänkuvaa merkittävästi. Saadaanko vuosityöaikakokeiluista toimiva malli ja millä reunaehdoilla koko toiselle asteelle, sekä nuorten että aikuisten koulutukseen? Miten korkeakoulurakenteen kehittämishankkeet vaikuttavat opetushenkilöstön työhön yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa? Mitä omistusjärjestelyt, yhdistymiset ja erilaiset yhteistyökuviot vaikuttavat? Mitä tarkoittavat lainsäädäntömuutokset koulutuksen ostomahdollisuudesta toiselta korkeakoululta? Jo nyt kieltenopetusta voi hankkia toiselta korkeakoululta. Voidaanko muutoksia ottaa huomioon palvelussuhteen ehdoissa? Miten maakuntauudistus vaikuttaa neuvottelujärjestelmiin ja miten muutokset otetaan huomioon tavoiteasettelussa? - Tällä hetkellä on kysymyksiä enemmän kuin vastauksia.
 
KEA ry:n jäsenhakemus

•    Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry hakee OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyyttä. Yhdistys on perustettu 27.3.2017. Jäsenhakemus on OAO:n piirikokouksen esityslistalla päätösasiana. Piirikokous tekee asiasta päätöksen 11.5. Yhdistys tarjoaa jäsenyysreitin OAJ:ön niille esimiehille ja asiantuntijoille, jotka eivät ole löytäneet käyttökelpoista reittiä tähän asti. - Tavoitteena ei ole siirtää jo jäsenenä olevia pois nykyisistä yhdistyksistään, vaan tarjota uusille jäsenille mahdollisuus järjestäytyä.