Jäsenasiat

SKO - Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry, Handels- och kulturlärarna i Finland rf

Tarkoitus

SKOn tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, luonnontieteiden, matkailu- ja ravitsemis- ja talousalan sekä kulttuurin koulutusalojen opetusta, valvoa jäsenistön ammatillisia etuja sekä tukea heidän yleistä hyvinvointiaan.

Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, luonnontieteiden, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä kulttuurin koulutusaloilla toimivat rekisteröidyt paikalliset tai oppilaitoskohtaiset yhdistykset. Jäsenyhdistyksillä on henkilöjäseniä, joiden on toimittava edellä mainituilla koulutusaloillamme. Liitolla voi olla myös ilman äänioikeutta kunniajäseniksi kutsuttuja sekä kyseisiltä koulutusaloilta eläkkeelle siirtyneitä jäseniä. Liiton jäsenmäärä on noin 3000.

Kun haluat jäseneksi, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi yhteysopettajaan, joka osaa parhaiten neuvoa liittymisasioissa. Voit myös täyttää OAJ:n kotisivuilla sähköisen liittymislomakkeen. Liittymisestä, järjestöstä, edunvalvonnasta ja jäseneduista voit kysyä myös liiton toimistosta.

Taustaa

Suomen Kauppaopettajat -yhdistys uudistui 1.1.2005 tapahtuneen fuusion myötä. Fuusion toteuttivat Suomen Kauppaopettajat SKO ry ja Käsi- ja taideteollisuusalan opettajat KTO ry. Kaupan alan opettajien historia juontaa juurensa vuoteen 1946 ja kulttuurialan opettajien vastaavasti vuoteen 1906. Vuonna 1949 Suomen Kauppaopettajat -yhdistys liittyi jäseneksi Henkisen Työn Keskusliittoon (HTK), josta myöhemmin tuli TVK. 1965 Suomen Kauppaopettajat erosi TVK:sta ja liittyi Akavaan. Vuonna 1988 Suomen Kauppaopettajat liittyi itsenäisenä valtakunnallisena yhdistyksenä Opettajien Ammattijärjestöön ja kuuluu sitä kautta Akavaan. Syksyllä 1994 tapahtuneiden sääntömuutosten jälkeen yhdistys muuttui liitoksi. Vuonna 1945 Kotiteollisuusopettajain liitto liittyi jäseneksi Henkisen Työn Keskusliittoon (HTK), josta myöhemmin tuli TVK. Kotiteollisuusopettajain liitto muutti nimensä vuonna 1981 Käsi- ja taideteollisuusalan opettajain liitoksi (KOL), myöhemmin (1991) Käsi- ja taideteollisuusalan opettajat KTO ry. KTO liittyi Opettajien Ammattijärjestöön (OAJ) vuoden 1991 lopussa. OAJ:ssa KTO toimi KMK-yhdistyksen (Käsi- ja taideteollisuusalan opettajat ry, Maatalouskoulujen Opettajat ry ja Kuurojen ja Sokeain Opettajain Liitto) sisällä. Vuoden 2004 lopussa KTO purki yhdistyksensä ja erosi KMK:sta