Ajankohtaista

Ammattiopisto Luovin johtaminen palkittiin

Tämän vuoden laatupalkintokilpailun teemana oli tiedolla johtaminen. Teema nosti esille tiedolla johtamisen merkitystä ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa ja koulutuksen järjestäjän toiminnassa.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö kehuu Luovia systemaattisesta laadunhallinnasta sekä tavoitteellisesta tiedolla johtamisesta, tiedonhallinnan kokonaisuudesta ja sitä tukevista järjestelmistä.
 
Luovin johtaja Hannu Koivula kiittää luovilaisia loistavasta työstä.

– Luovin erinomaiseksi tunnustetun laadun tekee sitoutunut ja osaava henkilöstö. Tämä on hieno palkinto ammatilliselle erityisopetukselle, Koivula iloitsee.
 
Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos
 
Ammattiopisto Luovi on Hengitysliiton omistama ammatillinen erityisoppilaitos, jolla on toimintaa 23 paikkakunnalla, seitsemässä yksikössä ja 16 toimipisteessä eri puolella Suomea. Luovin hallinto on suurimmaksi osaksi Oulussa.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijoita on noin 1500. Henkilökuntaa oli vuoden 2016 lopussa aktiivisessa työsuhteessa noin 690.

Luovi on opiskelija- ja henkilöstömäärältään Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Luovi järjestää myös ammatillista erityisopetusta, erityisopetuksen yhteydessä annettavaa valmentavaa koulutusta ja ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluja.
 
Työssäoppimispaikat tukevat opiskelijoita
 
Tiedolla johtamiseen osallistuvat Luovissa kattavasti organisaation eri toimijat, mukana on myös työelämän edustajia ja asiakkaita. Eri tahot tuottavat numeerista ja laadullista tietoa päätöksenteon tueksi.

– Johtamista seurataan ja arvioidaan osana Luovin arviointi- ja palautejärjestelmää sekä tulos-, seuranta- ja vertailutietoja. Kehittämistoimenpiteistä päätetään saatujen tietojen analysoinnin pohjalta, Koivula kertoo.

Luovissa on laadukkaita ulkoisia oppimisympäristöjä, hyviä asiakassuhteita ja työssäoppimispaikkoja, joissa osataan huomioida erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Koulu tukee opiskelijoiden ryhmäytymistä tarjoamalla opintokäyntejä ja retkiä. Asuntolassa on oma vapaa-ajan ohjaaja.
 
Työnantaja tarjoaa koulutusta
 
Luovin Oulun Tekniikan ja liikenteen yksikön ammatillinen erityisopettaja, äidinkielen ja vieraiden kielten opettaja Nina Vuontisjärvi on tyytyväinen Luoviin työnantajana. Hänen mukaansa lähiesimiehiä koulutetaan koko ajan ja he pyrkivät varmistamaan, että asiat ovat kunnossa.

– Kehityskeskustelut on vaihdettu sparrauskeskusteluihin, joihin valmistaudutaan tiimeittäin pohtimalla esille nostettavia asioita, myös niitä positiivisia. Perinteinen kehityskeskustelukin on vielä mahdollista käydä esimiehen kanssa, Vuontisjärvi kertoo.

Työnantaja myös tukee vapaa-ajan liikkumista ja tarjoaa koulun kuntosalin henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. Henkilökunnalla on mahdollisuus saada myös työnohjausta.

Työnantaja myös tukee henkilöstön kouluttautumista ja ammattitaidon ylläpitämistä. Esimerkiksi Luovin Erkkaa verkossa -luennoista voi kerätä itselle koulutus- ja suunnittelupäiviä.
 
Kampanja edistää työllistymistä
 
Ammattiopisto Luovilla on laatupalkinnon ohella muutakin syytä juhlaan. Kymmenvuotissynttäreitä on juhlittu sidosryhmien, opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.

Mutta murheitakin on. Ammatillisen koulutuksen säästöt ja samaan aikaan toteutettava reformi ovat johtaneet osin kipeisiinkin päätöksiin.

– Toivottavasti tämä palkinto osoittaa päättäjille, että teemme laadukasta ja tärkeää työtä yhteiskunnassamme. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat tarvitsevat edelleen omat oppilaitoksensa, joissa heidän tarpeensa pystytään huomioimaan. Laadun tuottavat koulutetut ja pätevät erityisopettajat ja ohjaajat yhdessä opiskeluhyvinvointipalveluiden kanssa,  Vuontisjärvi sanoo.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Luovin 10-vuotisjuhlavuoden haastekampanjan suojelija. Kampanjan tavoitteena on lisätä työnantajien ja yritysten tietoisuutta tukea tarvitsevista tekijöistä ja edistää heidän työllistymistään.
 
Itä-Savoon ja Ylä-Savoon myös laatupalkinnot
 
Laatupalkinnon saivat myös Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO. Palkinnot jakoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tiistaina Turussa ammatillisen koulutuksen seminaarissa.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.
 
https://luovi.fi/tyonraivaajat/
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF