Ajankohtaista

Hyriassa ohjaaja vastannut yksin jopa 70 opiskelijan ryhmästä – ”Tämä ei käy!

Hyria vaarantaa opiskelijan oikeuden opetukseen
 
OAJ:n Hyrian opettajat ry:n puheenjohtaja Teija Punkin allekirjoittaman tiedotteen mukaan opettajien ammattitaito on sivuutettu Hyriassa. Sen seurauksena opiskelijat saavat aiempaa vähemmän opettajan antamaa opetusta, tukea ja ohjausta. Ammatillisen koulutuksen tuottama osaamisen taso heikkenee ja ammatillisen reformin tavoitteet yksilöllisistä opintopoluista vaarantuvat.
 
Ohjaajat toimivat Hyriassa itsenäisesti opiskelijaryhmien kanssa useita tunteja viikossa, jolloin opettaja on poissa ryhmästä. Nuori jää tällöin vaille opetusta, vaikka lukujärjestyksestä luulisi, että kyse on oppitunneista.
 
Työnantaja kiertää säädöksiä
 
OAJ:n Hyrian opettajat ry:n tiedotteen mukaan Hyria työnantajana yrittää korvata opettajankoulutuksen saaneiden työtä edullisemmalla ohjaajien työllä, vaikka mikään ei osoita, että opetuksen tarve olisi vähentynyt. Opettajia vaaditaankin opettamaan ja valmistelemaan ohjaajalle ne asiat, jotka opettaja aiemmin itse opetti opiskelijoille.
 
”Taloudelliset perusteet eivät ole riittävä, säädösten mukainen syy olla antamatta opetusta”, tiedotteessa huomautetaan.
 
Opettajille kuuluu vastuu opiskelijoista, ryhmistä ja osaamisen etenemisestä sekä opiskelun turvallisuudesta. Ohjaaja voi opettajan työparina ohjata yksittäistä opiskelijaa, kun tämä harjoittelee työskentelyä. Opiskelijaryhmän kanssa toimiminen vaatii kuitenkin aina pedagogista osaamista. Ryhmän opettaminen ja ohjaaminen on tehtäväänsä koulutetun, kelpoisen ammatillisen opettajan työtä. 
 
Opettajat vaativat, että työnkuvat Hyriassa on neuvoteltava kuntoon.
 
”Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritykset tarvitsevat jatkossakin ammattitaitoisia työntekijöitä. Ammatillinen koulutus ja opettajien ammattitaito eivät jouda alennusmyyntiin. Siksi työnkuvat Hyriassa on neuvoteltava kuntoon!” opettajayhdistys vaatii.
 
Ulosmarssi on opettajien oikeasuhtainen vastatoimi työnantajaa kohtaan, joka kiertää ammatillisen koulutuksen säädöksiä ja sopimuksia lopulta opiskelijoiden ja alueen elinkeinoelämän tappioksi.
 
Hyria järjestää ammatillista koulutusta Hyvinkään ja Riihimäen seudulla. OAJ:n Hyrian opettajat ry on reilun 200 jäsenen työnantajakohtainen paikallisyhdistys.