Suomen musiikinopettajien liitto ry

Hallituksen kokoukset 2016

Suomen musiikinopettajien liiton hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, yleensä lauantaisin. Koosteet kuluvan vuoden kokouksista ovat luettavissa täällä.
Kokouskooste 9/2016
SMOL:n hallitus kokoontui Jäsenseminaarin yhteydessä Haikon kartanossa 7.10.2016. Kokouksessa paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta, Hanne Närhinsalo, Markku Ollila, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsenet Maritta Heliö, Laura Koskelo, Eeva Kulhua-Karjunen, Marek Pazdzior ja Nina Rissanen. Lisäksi kokouksessa olivat OAJ-valtuutetut Säde Heikinheimo ja Mirja Kopra.
 
SMOL:n hallitus on päätti edellisessä kokouksessaan tehdä lausunnon opetusalan esimiesten edunvalvontayhdistyksen perustamisen puolesta. Hallitus hyväksyi valmiin lausunnon ja se viedään eteenpäin OAO:n hallitukselle yhdessä MOR:n lausunnon kanssa.
 
Hallituksen kokouksessa käytiin läpi Jäsenseminaarin järjestelyitä. Lisäksi syysliittokokousta suunniteltiin. Liittokokouksen kouluttajiksi on lupautunut Markku Perttunen aiheenaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • OAJ:n toimikunnissa käsittelyssä olleita asioita
 • Maailman opettajien päivää vietettiin 5.10.2016.
 • Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syysseminaari järjestetään 12.11.2016 Itä-Helsingin musiikkiopistossa.
 • FiSME ja ArtsEqual järjestävät yhteisen seminaarin 25.11.2016.
 • Toimintasuunnitelmaluonnos on valmis hallituksen kommentoitavaksi.
 • Liittokokousessa 19.11.2016 valitaan uudet jäsenet SMOL:n hallitukseen erovuoroisten tilalle. Vaalivaliokunta laatii tiedotteen yhdistyksiin.
Hallitus päätti:
 • Lähettää yhdistyskirjeen 2/2016 viikolla 42
 • Lähettää seuraavan SMOL NYT! -tiedotteen jäsenistölle viikolla 42
 • Lähettää SMOL-flyerin jäsenistölle Opettaja-lehden (nro 19) välissä
 • Hyväksyä Talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 syysliittokokoukselle esitettäväksi
 • Lähettää Mirja Kopran edustajakseen Suomen musiikkineuvoston syyskokoukseen 22.11.
 • Hyväksyä viisi uutta henkilöjäsentä liittoon.
 
Kokouskooste 8/2016
SMOL:n hallitus kokoontui Helsingissä Akava-talolla 17.9.2016. Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta, Markku Ollila, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsen Nina Rissanen. Paikalla olivat myös SMOL:n OAJ-valtuutetut Säde Heikinheimo ja Mirja Kopra. Lisäksi kokouksessa vierailivat OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto ja RondoClassic-lehden päätoimittaja Harri Kuusisaari.
 
OAJ:n toimikuntien yhteisseminaari oli 5.-6.9.2016. Kokouksessa kuultiin selvitys seminaarista ja toimikuntien kokouksista. Lisäksi saatiin selvitys 8.9. järjestetystä OAO:n hallituksen kokouksesta.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • Kilpailukykysopimus allekirjoitettiin 5.9. Luottamusmieskirjeet kikyn vaikutuksista sekä kunnallisella että yksityisellä opetusalalla on lähetetty.
 • OAJ:n järjestörakenteen kehittäminen etenee.
 • OAJ:n valtuuston kokoa esitetään pienennettäväksi sataan valtuutettuun (nyt 150).
 • Helsingissä keskustellaan kiivaasti taiteen perusopetuksen rahoituksesta ja opetuksen saatavuudesta ja tasa-arvosta.
 • Ammattikorkeakoulujen talous tulee tiukentumaan entisestään.
 • OAJ:n kuntavaalimateriaali on valmisteilla. Sote-uudistuksen myötä kuntien tehtävät muuttuvat merkittävästi. Tulevissa kuntavaaleissa valittavat päättäjät ovat koulutuksen kannalta avainasemassa.
 • SMOL osallistuu EDUCAan yhdessä muiden ammatillisten opettajien kanssa.
 • Hallitus valmisteli toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle.
 • Uusi SMOL-flyer on painovalmis.
 • Haikon Jäsenseminaarin ohjelma on myös valmis.
 • Ensimmäinen uutiskirje SMOL NYT! 1/2016 lähetettiin jäsenistölle 6.9.2016. Palaute uutiskirjeestä on ollut pääosin positiivista.
Hallitus päätti:
 • osallistua Educa-risteilylle
 • ehdottaa Mirja Kopraa liiton edustajaksi OKKA-säätiön hallitukseen
 • valita OAO:n ammatillisen II:n asteen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen työryhmään Markku Ollilan (varalla Tuire Arpalahti) sekä AMK-työryhmään Mirja Kopran
 • viedä eteenpäin OAO:n hallitukseen Musiikkioppilaitosten rehtorit - MOR ry:n lausunnon, joka puoltaa esimiesyhdistyksen perustamista
 • tehdä kyselyn jäsenistölle jäsenetuihin kuuluvasta RondoClassic-lehdestä
 • hyväksyä kahdeksan uutta jäsentä
Kokouskooste 7/2016
Suomen musiikinopettajien liitto ry:n hallitus piti kaksipäiväisen seminaarikokouksen OAJ:n tiloissa Tirvassa 13.-14.8.2016. Läsnä olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta, Hanne Närhinsalo, Markku OIlila, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsenet Olli-Pekka Karppinen, Maritta Heliö, Heli Kaverinen ja Eeva Kulhua-Karjunen. Lisäksi paikalla olivat smollilaiset OAJ-valtuutetut Säde Heikinheimo ja Mirja Kopra.
 
ISME:n maailmankonferenssi järjestettiin Glasgow’ssa 24.-29.7.2016. Glasgow’ssa vahvistettiin, että vuoden 2020 maailmankonferenssi järjestetään Helsingissä. Järjestäjätahoina toimivat Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Vuoden 2018 maailmankonferenssi järjestetään Bakussa. Seuraavat Musiikkikasvatuspäivät järjestetään lokakuussa 2017.
 
SMOL osallistuu EDUCAan tammikuussa 2017. Tulevana talvena kaikilla OAO-piirin järjestöillä on yhteinen messuosasto. Perjantaina 27.1.2017 järjestetään paneelikeskustelu Taiteen perusopetuksesta, jossa SMOL on mukana. Lisäksi SMOL järjestää EDUCAan flashmob-tyyppisen ”kuoroiskun”.
 
SMOL:n hallitus päätti keväällä lopettaa sähköisen Musiikinopettaja-lehden tekemisen ja siirtyä sähköiseen uutiskirjeeseen, joka lähetetään suoraan jäsenten henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. Uutiskirjeen nimi on SMOL NYT! Ensimmäinen uutiskirje lähetetään jäsenistölle syyskuun alussa.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • Kirsti Hietaranta siirtyy työskentelemään OAJ:n Järjestöyksikköön. Hietaranta on ennen vastannut Taiteen perusopetuksen asioista Edunvalvontayksikössä.
 • Porin ja Tampereen lomautustilanteen.
 • Varhaisiän musiikinopettajat ry:n Syysseminaari järjestetään 12.11.2016.
Hallitus päätti:
 • Painaa liitolle oman flyerin seminaarissa suunnitellun sisällön mukaisesti.
 • Tehostaa yhteydenpitoa hallituksen jäsenten vastuuyhdistyksiin.
 • Kutsua seuraavaan kokoukseensa Rondon päätoimittajan Harri Kuusisaaren.
 • Sponsoroida TAMK:n opiskelijoiden haalarihankintaa 100 €.
 • Hanna-Maija Aarnio edustaa liittoa OAJ:n alueviestijöiden koulutuspäivillä 1.-2.9.
 • Lähettää viisi edustajaa (Hoffrén, Heliö, Kopra, Närhinsalo ja Porjamo) SAK:n ammatillisten opettajien koulutuspäiville Petäykseen 23.-24.9.
 • Lähettää Petri Aarnion edustajakseen pohjoismaiseen musiikki- ja taidekasvatuskonferenssiin 29.-30.9. Helsingissä.
 • Hyväksyä kaksi uutta jäsenhakemusta.
 • Kevään 2017 kokousajat.
 
Kokouskooste 6/2016
Suomen musiikinopettajien liitto ry:n hallitus piti kevätkauden viimeisen kokouksensa Akava-talolla 21.5.2016. Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, varsinaiset jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta, Hanne Närhinsalo, Markku Ollila, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsenet Olli-Pekka Karppinen ja Nina Rissanen. Lisäksi paikalla oli OAJ-valtuutettu Säde Heikinheimo.
 
Hallitus kuuli OAJ:n kevätvaltuuston kuulumisia. Valtuustossa valittiin OAJ:n uusi hallitus seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, päätettiin järjestörakenteen uudistamisesta sekä kuultiin pääministeri Juha Sipilän puheenvuoro.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • Taiteen perusopetuksen luottamusmiespäivät järjestettiin 25.-26.4. Akava-talolla. Hallitus kuuli luottamusmiespäivillä käsitellyistä asioista.
 • OAJ on kommentoinut toisen asteen reformia.
 • Vuosityöaikakokeilusopimus on allekirjoitettu OAJ:n ja KT:n kesken.
 • Hallitus kuuli jäsenistölle tehdyn viestintäkyselyn tuloksista.
 • Mirja Kopra valittiin Suomen musiikkineuvoston kevätkokouksessa FMC:n Musiikkikasvatus ja -koulutus –työryhmän puheenjohtajaksi.
 • Ilmoittautuminen ISME:n maailmankonferenssiin Glasgow´ssa on meneillään.
 • Jäsenseminaariin 8.-9.10. on pyydetty kouluttajaksi Kirsti Hietarantaa.
Hallitus päätti:
 • Tehostaa yhteydenpitoa jäsenyhdistyksiin.
 • Järjestää oppilaitos- ja yhdistysvierailuja.
 • Hallituksen jäsenien tulisi vastaisuudessa kutsua omien vastuuyhdistystensä edustajat liittokokouksiin henkilökohtaisesti.
 • Tehdä esitteen liitosta, joka on valmis Jäsenseminaarissa lokakuussa.
 • Lopettaa Musiikinopettaja-lehden julkaisemisen. Viimeinen musiikinopettaja julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa ja syksystä 2016 alkaen jäsenille viestitään henkilökohtaisella uutiskirjeellä 4–8 kertaa vuodessa.
 • Hallituksen Tirvan seminaarin (13.-14.8.) ohjelman.
 • Pitää kevätliittokokouksen 2017 Forssassa (8.-9.4.2017).
 • Pitää syysliittokokouksen 2017 Helsingissä (18.11.2017).
 • Lähettää OAJ:n aikuiskoulutusseminaariin 2.-3.9.2016 edustajiksi Anna Hoffrénin ja Annamari Porjamon.
 • Hyväksyä Raaseporin musiikkiopiston opettajat ry:n avustyshakemuksen.
 • Hyväksyä kaksi uutta henkilöjäsentä.
Kokouskooste 5/2016
Suomen musiikinopettajien liitto ry:n hallitus kokoontui kevätliittokokouksen yhteydessä 15.4.2016 Jyväskylässä, hotelli Laajavuoressa. Kokoukseen olivat kutsuttuina kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä SMOL:n OAJ-valtuutetut. Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta, Hanne Närhinsalo, Markku Ollila, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsenet Marek Pazdzior, Olli-Pekka Karppinen, Nina Rissanen, Eeva Kulhua-Karjunen ja Heli Kaverinen. OAJ-valtuutetuista paikalla oli Mirja Kopra.
 
Ajankohtaisten asioitten lisäksi kokouksessa käytiin läpi kevätliittokokouksen ohjelma ja valmisteltiin liittokokousta. Ohjelmaan jätettiin aikaa osallistujien keskustelulle.
 
Hallitus päätti:
 • Ehdottaa seuraavia SMOL:n hallituksen jäseniä OAO:n edustuspaikkoihin:
  OAJ:n hallitus: Anna Hoffrén (vara)
  Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta: Anna Hoffrén (varsinainen) ja Markku Ollila (vara)
  Koulutuspoliittinen toimikunta: Mirja Kopra (varsinainen) ja Tuire Arpalahti (vara)
  Järjestö- ja viestintätoimikunta: Hanna-Maija Aarnio (vara)
  OAO:n sisäinen viestintäryhmä: Hanna-Maija Aarnio
  Opettajankoulutustyöryhmä: Mirja Kopra.
 • Lähettää liiton edustajiksi OAO:n piirikokoukseen 11.5.2016 Mirja Kopran, Markku Ollilan, Säde Heikinheimon, Tuire Arpalahden ja Hanne Närhinsalon.
 • syksyn 2016 kokousajat
 • Lähettää Mirja Kopran liiton edustajaksi Suomen musiikkineuvoston kevätkokoukseen.
 • Hyväksyä yhden jäsenhakemuksen.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
 • MOR keskustelee mahdollisesta järjestäytymisestä OAJ:n ammatillisten esimiesten kanssa.
 • Viestintäkysely on lähetetty kaikille sähköpostinsa ilmoittaneille SMOL:n jäsenille. Hallitus kuuli tämänhetkisestä vastaustilanteesta.
 
Kokouskooste 4/2016
Hallituksen kokous järjestettiin sähköisenä webex-kokouksena ja siinä hyväksyttiin liiton toimintakertomus, tilinpäätös ja tase esitettäviksi liittokokoukselle.
 
Kokouskooste 3/2016
SMOL:n hallitus kokoontui lauantaina 19.3. Pasilassa. Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Tuire Arpalahti, Hanne Närhinsalo, Markku Ollila, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsenet Maritta Heliö ja Laura Koskelo. Lisäksi paikalla oli OAJ-valtuutettu Mirja Kopra.
 
Hallituksen kokouksessa keskusteltiin OAJ:n valtuuston koosta. Tällä hetkellä valtuutettuja on 150, mutta tulevaisuudessa valtuuston kokoa tullaan todennäköisesti pienentämään jonkin verran.
 
Kokouksessa suunniteltiin myös Jyväskylässä hotelli Laajavuoressa 16.-17.4. järjestettävää kevätliittokokousta. Lisäksi hallitus valmisteli liiton toimintakertomusta esitettäväksi kevätliittokokoukselle. Liiton tilinpäätös ei ollut vielä valmis, vaan hallitus käsittelee sen webex-kokouksessaan 8.4.2016.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisen.
 • Markku Ollila on valmistellut musiikkioppilaitosten rehtoreille lähetettävää työaikakyselyä.
 • Lausunnot sunnuntaityöstä ja omien soittimien käytöstä ovat valmiit.
 • OAO:n strategiatyö on käynnissä. Työvaliokunta työstää asiaa eteenpäin SMOL:n osalta.
Hallitus päätti:
 • Lähettää ISMEN:n konferenssiin (24.-29.7.) Glasgow’hunedustajaksi puheenjohtaja Anna Hoffrénin.
 • Hyväksyä Vantaan musiikkiopiston opettajat ry:n avustushakemuksen.
 • Hyväksyä kolme jäsenhakemusta.
 
Kokouskooste 2/2016
Suomen musiikinopettajien liitto ry:n hallitus kokoontui lauantaina 20.2. Akava-talolla.
Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Hanne Närhinsalo, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsenet Maritta Heliö, Laura Koskelo, Tarja Koskinen ja Marek Pazdzior. Lisäksi paikalla oli SMOL:n OAJ-valtuutettu Säde Heikinheimo.
 
Hallituksen kokouksessa työstettiin Joku roti! -teemoja liittokokousta ajatellen.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
 • Karelia AMK:ssa lopetetaan musiikin koulutus.
 • Varhaisiän musiikinopettajien kevätseminaari pidetään Hämeenlinnassa 9.4.
 • Hanne Närhinsalo ja Hanna-Maija Aarnio kertoivat Espoon ja Kauniaisten opettajayhdistysten tapaamisesta.
 • Jyväskylän kevätliittokokousta suunniteltiin.
 • Taiteen perusopetuksen ops-perusteiden uudistuksen ohjausryhmä on perustettu. OAJ:stä on mukana Hannele Louhelainen.
Hallitus päätti:
 • SMOL:n hallituksen vastuuhenkilöitten tehtävistä.
 • Anna Hoffrén jatkaa NUMU:n yhteyshenkilönä.
 • OKKA-säätiön taiteen perusopetuksen kestävän kehityksen sertifiointihankkeessa jatkaa SMOL:n yhteyshenkilönä Tuire Arpalahti.
 • OAO:n ammatillisen toisen asteen työryhmään osallistuu Markku Ollila, tämän varajäsenenä Anna Hoffrén.
 • Osallistua Educaan myös vuonna 2017 positiivisten kokemusten perusteella.
 • Käyttää SMOL:sta hashtagia #suomenmusiikinopettajienliitto
 • Myöntää avustusta Kankaanpään musiikkiopiston opettajat ry:n kulttuuri- ja virkistysmatkaan 40€ / SMOL:n jäsen.

Kokouskooste 1/2016
Suomen musiikinopettajien liiton hallitus piti järjestäytymiskokouksensa lauantaina 23.1. Akava-talolla. Kokouksessa olivat kutsuttuina puheenjohtajan lisäksi  kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta (skype), Hanne Närhinsalo, Markku Ollila, Mauno Peltola ja Annamari Porjamo sekä varajäsenet Maritta Heliö, Olli-Pekka Karppinen, Heli Kaverinen, Eeva Kulhua-Karjunen, Marek Pazdzior ja Nina Rissanen.
 
Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Ollila ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tuire Arpalahti. Hallituksen kokoussihteeriksi valittiin Annamari Porjamo. Liiton tiedottajaksi valittiin Hanna-Maija Aarnio. Lisäksi hallituksen toimintatapoja ja kokouskäytäntöjä käytiin läpi.
 
Puheenjohtaja Anna Hoffrén kertoi OAO:n hallituksessa 21.1.2016 käsitellyistä asioista. Yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat taas vireillä. Kokonaistyöaikakokeilut käynnistyvät mahdollisesti jo lukuvuonna 16–17.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • Taiteen perusopetuspäivillä 21.-22.1. oli esitelty hallituksen Taiteen perusopetusta koskevaa kärkihanketta. Petri Aarnio ja Nina Rissanen kertoivat hankkeesta tarkemmin.
 • SMOL:n, AO:n ja AKOL:n yhteisosasto Educassa on 6d111.
 • Pohjoismaisen NLS-kesäkurssin Norjassa 27.6.-1.7.
 
Hallitus päätti:
 • Hakea uutta TYK-kuntoutusta jäsenistölleen.
 • Tiedottaa jäsenistöä OAJ-aktiivien opintomatkasta Saksaan.
 • Ottaa yhteyttä hallitusten jäsenten vastuuyhdistyksiin vuoden 2016 aikana.
 • Jatkaa käytäntöä, jonka mukaan jäsenyhdistykset voivat hakea avustusta liitolta.
 • Hyväksyä Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat ry:n avustushakemuksen.