Suomen musiikinopettajien liitto ry

Hallituksen kokoukset 2017

Suomen musiikinopettajien liiton hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, yleensä lauantaisin. Koosteet kuluvan vuoden kokouksista ovat luettavissa täällä.
Kokouskooste 2/2017
SMOL:n hallitus kokoontui Akava-talossa lauantaina 11.2. Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, varsinaiset jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Petri Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta, Hanne Närhinsalo, Mauno Peltola, Sanna Saarinen ja Kari Tikkala sekä varajäsenet Eeva Kulhua, Markku Ollila ja Marek Pazdzior. Lisäksi paikalla oli SMOL:n OAJ-valtuutettu Mirja Kopra.
 
Kilpailukykysopimus astui voimaan 1.2.2017 sivistalaisissa musiikkioppilaitoksissa. Hallitus keskusteli kiky-sopimuksen vaikutuksista ja soveltamisesta musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi keskusteltiin seuraavan kierroksen neuvottelutavoitteista. SMOL:n tavoitteet on viety eteenpäin OAO:n puheenjohtajalle.
 
Lisäksi hallitus keskusteli SMOL:n Educa-osallistumisesta ja pohti asian tulevaisuuden suunnitelmia. Myös liiton toimintakertomusta vuodelta 2016 valmisteltiin. Kevätliittokokouksen 2017 kouluttajiksi on saatu Pekka Silkosuo, Timo Aro ja Raisa Niemi.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • OAO:n esimiesliiton perustamiskokousta suunnitellaan. MOR:n edustaja osallistuu kokoukseen.
 • TPO:n opetussuunnitelmien perusteet tulevat kommentoitaviksi 15.3. alkaen
 • Tiedotusvälineissä käydyn keskustelun varhaisiän musiikinopetuksen suhteesta varhaiskasvatukseen
 • Hallitus kävi läpi listan jäsentensä vastuuyhdistyksistä
 • SMOL NYT! –uutiskirjeeseen sisällön (1/2017)
Hallitus päätti:
 • valita NUMU-yhteyshenkilöksi Anna Hoffrénin ja varahenkilöksi Kari Tikkalan
 • valita taiteen perusopetuksen kestävän kehityksen sertifiointihankkeen yhteyshenkilöksi Sanna Saarisen
 • siirtää kevätliittokokouksen Akava-talolle Helsinkiin, koska Forssan majoituskapasiteetti ei riitä
 • syksyn 2017 kokousajat
 • SMOL:n hallituksen varsinaiset jäsenet voivat osallistua TPO:n luottamusmiespäiville 24.-25.4.2017

Kokouskooste 1/2017
Suomen musiikinopettajien liiton hallitus piti järjestäytymiskokouksensa lauantaina 21.1. Akava-talolla. Kokouksessa olivat kutsuttuina puheenjohtajan lisäksi kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Paikalla olivat puheenjohtaja Anna Hoffrén, hallituksen jäsenet Hanna-Maija Aarnio, Tuire Arpalahti, Kirsi Meriranta, Hanne Närhinsalo, Mauno Peltola, Sanna Saarinen ja Kari Tikkala sekä varajäsenet Maritta Heliö, Manne Karjalainen, Heli Kaverinen, Laura Koskelo, Eeva Kulhua ja Marek Pazdzior.
 
Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tuire Arpalahti ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hanna-Maija Aarnio. Hallituksen kokoussihteerinä toimivat vuoden 2017 hallituksen varsinaiset jäsenet vuorotellen. Lisäksi hallituksen toimintatapoja ja kokouskäytäntöjä käytiin läpi.

Kokouksessa keskusteltiin liiton neuvottelutavoitteista, joita viedään eteenpäin OAO:n hallitukselle ja OAJ:n neuvottelijoille.
 
Hallitus merkitsi tiedoksi:
 • Varhaisiän musiikinopettajat ry:n lausunto päiväkotimuskareista on luettavissa FiSME ry:n verkkosivuilla
 • SMOL osallistuu OAO:n yhteisosastolle (6e38) Educassa
 
Hallitus päätti:
 • Jatkaa käytäntöä, jonka mukaan jäsenyhdistykset voivat hakea avustusta liitolta
 • Hyväksyä 11 uutta jäsenhakemusta