Suomen musiikinopettajien liitto ry

Perustiedot

Suomen musiikinopettajien liitto ry - Musiklärarförbundet i Finland rf:n jäsenistä valtaosa toimii opettajina ja rehtoreina musiikkiopistoissa ja konservatorioissa sekä ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmissa. Liiton tarkoituksena on edistää musiikinopetuksen asemaa ja musiikinopetusoloja Suomessa sekä valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia, palkkauksellisia ym. ammatillisia etuja.
Yhdistys perustettiin 13.1.1925 ja se sai nimekseen Suomen Musiikkipedagogien Liitto. Liiton nimi muutettiin Suomen Musiikinopettajain Liitoksi vuonna 1937 ja vuonna 1989 Suomen musiikinopettajien liitto ry:ksi. Vuonna 1963 Musiikkiopistojen Opettajain Liitto ry – MOL liittyi SMOL:iin, jonka suurin jäsenyhdistys siitä tuli. Vuonna 1972 SMOL liittyi Akavaan.
Vuonna 1988 SMOL liittyi itsenäisenä valtakunnallisena yhdistyksenä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:hin ja kuuluu sitä kautta edelleen AKAVAan.
OAJ:n organisaatiossa SMOL on osa OAJ:n Ammatilliset Opettajat – OAO-piiriä. SMOL muodostuu 60 oppilaitoskohtaisesta opettajayhdistyksestä. Lisäksi 49 OAJ:n A- tai B-mallin paikallisyhdistystä on liiton jäseninä musiikkioppilaitoksissa toimivien jäsentensä osalta. SMOL:lla on myös henkilöjäseniä oppilaitoksissa, joiden toiminta-alueella ei ole paikallisyhdistystä.
Vuoden 2018 alussa yhdistyksessä oli jäseniä oli noin 2600.