Suomen musiikinopettajien liitto ry

Ajankohtaista

Taiteen perusopetus säilytettävä osana koulutusjärjestelmää

Suomen musiikinopettajien liiton julkilausuma 9.4.2017:

Taiteen perusopetus säilytettävä osana koulutusjärjestelmää                                        
Suomen musiikinopettajien liitto vaatii, että taiteen perusopetus säilytetään jatkossakin osana opetussuunnitelmaperusteista, tutkintoon johtavaa koulutusjärjestelmäämme. Siksi sen on kuuluttava opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston toimialaan.

Musiikinopettajat ovat huolissaan tiedoista, joiden mukaan opetus ollaan siirtämässä ministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle. Siirto vaarantaisi kansainvälisesti arvostetun suomalaisen musiikkioppilaitosverkoston toiminnan.

Taiteen perusopetus on siitä annetun lain mukaan tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Tämä valtakunnallinen koulutus pohjautuu yhtenäisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Sen säilyttäminen osana opetussuunnitelmaperusteista koulutusjärjestelmää on ehdottoman tärkeää, jotta alalle nyt tyypillinen osaamisjatkumo taataan tulevaisuudessakin.

Musiikkialalle on ominaista pitkäjänteinen, vuosia kestävä opiskelu. Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on riittävä osaamistaso. Harrastekerhot tai koulujen musiikinopetus eivät pysty tuottamaan tätä osaamista. Suomalainen musiikkioppilaitosverkosto on taannut tasa-arvoisen, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumattoman harrastusmahdollisuuden sekä tasokkaan väylän edetä musiikkialan ammatillisiin opintoihin.

Suomen musiikinopettajien liitto ry vaatii, että taiteen perusopetus säilytetään opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osastolla. Vain siten harrastajien ja musiikin ammattilaisten kouluttamisessa pystytään takaamaan riittävä taso.

Lisätiedot:
Suomen musiikinopettajien liitto
Puheenjohtaja Anna Hoffrén, p. 050 5900 576
anna.hoffren(at)kuopionkonservatorio.fi