Suomen musiikinopettajien liitto ry

Ajankohtaista

Pj- ja hallitusehdokkaat esittäytyvät

Ehdokkaat SMOL:n puheenjohtajaksi ja hallituksen edustajaksi esittäytyvät. Valinnat tehdään sääntömääräisessä syysliittokokouksessa Akavatalolla 18.–19.11.2017.
Puheenjohtajaehdokas
 
Anna Hoffrén  
 
Olen Suomen musiikinopettajien liitto ry:n puheenjohtaja ja olen käytettävissä jatkokaudelle.
 
Kaudellani SMOL:n puheenjohtajana olen pitänyt tärkeinä asioina edunvalvontamme tehostamista, tiedotuksen tehostamista, yhteydenpitoa jäsenistöön ja valtakunnallisen näkyvyytemme säilyttämistä sekä liiton vakaata taloutta. Yhteydenpitoa OAJ:n toimiston väen kanssa on tiivistetty: hallituksen työvaliokunta tapaa säännöllisesti toimiston edustajia käyden läpi meitä koskevia ajankohtaisia asioita.
 
Sähköinen uutiskirje SMOLnyt! on nopeuttanut tiedotustamme, uusi flyer on herättänyt positiivista huomiota, jäsenkyselyittemme tuloksia käytetään OAJ:ssa laajemmaltikin hyväksi. Taloudenpidon tasaamista on auttanut Miina Heermanin säännöllinen talousraportointi.
 
Näitä asioita haluan edelleenkin edistää, sekä saada sopimusalaamme yhä paremmin tunnetuksi OAJ:n toimijoitten keskuudessa. SMOL:n nykyinen edelläkävijyys OAJ:ssa on luonnollisesti koko hallituksen ja smollilaisten ansioita.
 
SMOL:n puheenjohtajuuden ohella olen mukana OAO:n ja OAJ:n hallituksissa (OAJ:n hallituksessa varajäsenenä), OAJ:n tulo-ja palkkapoliittisessa toimikunnassa, OAJ:n valtuustossa varavaltuutettuna ja OAJ Pohjois-Savon ammatillisessa jaoksessa. Lisäksi toimin oman opettajayhdistykseni puheenjohtajana ja pianonsoitonopettajana Kuopion konservatoriossa.
 
Kielitaitoni: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
Vapaa-ajallani harrastan kouluratsastusta ja tallilla puuhailua.
 
Ehdokkaat SMOL:n hallitukseen
 
Hanna-Maija Aarnio 
Olen helsinkiläinen musiikkipedagogi ja musiikin maisteri. Olen työskennellyt useissa pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitoksissa varhaisiän musiikinopettajana ja musiikin perusteiden opettajana. Tällä hetkellä työskentelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opettajana sekä projektisuunnittelijana.
 
Opettajana olen ollut niin päätoimisena kuin sivutoimisenakin – ja joskus myös sivupäätoimisena. Lisäksi olen toiminut yksityisen sopimusalan oppilaitoksen luottamusmiehenä. Olen ollut aktiivisesti mukana opettajayhdistystoiminnassa sekä muussa musiikkikasvatusalan järjestötoiminnassa. Tällä hetkellä toimin opettajayhdistyksemme Ääni ry:n puheenjohtajana.
 
SMOL:n hallituksessa olen toiminut vuodesta vuodesta 2012 alkaen: ensimmäisen kaksivuotiskauden hallituksen varajäsenenä ja kaksi seuraavaa varsinaisena jäsenenä. Olen toiminut myös liiton tiedottajana ja vuoden 2017 toisena varapuheenjohtajana. Lisäksi olen ollut OAJ:n viestintätyöryhmän sekä Järjestö- ja viestintätoimikunnan jäsen.
 
OAJ:n ja SMOL:n sisältä löytyy valtavasti tietotaitoa opettajien edunvalvonnasta. Minulle tärkeätä on ajatella näitä asioita SMOL-jäsenen kannalta, esimerkiksi:
  • kehittää yhteydenpitoa jäsenyhdistyksiin ja henkilöjäseniin
  • aktivoida jäseniä mukaan liiton toimintaan
  • aktivoida jäseniä tulemaan tietoisiksi sekä omasta että yhteisestä edunvalvonnastamme
Olen käytettävissä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
 
Eero Kolari 
 
Työskentelen matalien vaskipuhaltimien lehtorina Tampereen konservatoriossa, joka on yksityinen oppilaitos. Työtehtäviini kuuluvat tuubansoiton opettaminen taiteen perusopetuksessa, ammatillisella toisella asteella sekä Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmassa. Ammattikorkeakoulussa opetan myös pedagogiikkaa. Toimin oppilaitoksemme luottamusmiehenä.
 
Aikaisemmin olen toiminut Suomen Pasuuna- ja Tuubaseuran puheenjohtajana sekä oman opettajayhdistyksemme puheenjohtajana.  
 
Haluaisin aktiivisesti edistää oppilaitosten ja opettajien toimintaedellytyksiä jatkossa myös valtakunnallisesti. Tämän hetken suurimpana haasteena koen opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamisen siten, että opettajien muuttuvat työtehtävät eivät aiheuta kohtuuttomasti lisätyötä ilman lisäkorvausta. Olen Pyynikin Taidealan Opettajat ry:n jäsen. 
 
Olen käytettävissä sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi.
 
 
Eeva Kulhua  
Olen työskennellyt pianonsoiton lehtorina Kankaanpään musiikkiopistossa vuodesta 1992 saakka. Musiikkikasvatuksen koulutusohjelman moninaisuutta on vuosien aikana saanut hyödyntää eri tehtävissä.
 
Kankaanpään musiikkiopisto on kunnallinen kahdeksan eri kunnan alueella toimiva taiteen perusopetusta antava oppilaitos.
 
Kaksi vuotta OAJ:n Kankaanpään paikallisyhdistyksen puheenjohtajana sekä luottamusmiehenä (edustettavani musiikkiopiston ja lukion opettajia) ovat olleet työläitä, kiinnostavia ja ajatuksia avartavia. Oman musiikkiopistomme opettajayhdistyksessä toimin tällä hetkellä varapuheenjohtajana. SMOL:n hallituksessa olen varajäsenenä toista vuotta ja sitä tehtävää jatkaisin mielelläni seuraavan kauden.
 
Pidän tärkeänä edunvalvontaa, musiikin opettajien palkkauksen nostamista muiden opettajaryhmien tasolle, työn erityisvaatimusten näkymistä konkreettisesti palkkapäivänä.
Työsuojelu (mm.sisäilmaongelmissa) ja SMOL:n esilletuominen vielä näkyvämmin OAJ:n sisällä ovat myös lähellä sydäntäni.
 
Kirsi Meriranta  

Toimin musiikin perusteiden opettajana Kuopion konservatoriossa, joka on yksityinen oppilaitos.
Olen ollut Kuopion konservatorion opettajat ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja useiden vuosien ajan. SMOL:n hallituksessa olen ollut kaksi kautta varajäsenenä ja tällä hetkellä olen varsinainen jäsen.
 
Koulutukseltani olen musiikin perusteiden ja klassisen laulun opettaja (musiikkipedagogi AMK). AMK-opintojen jälkeen olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineena musiikkitiede. Näiden lisäksi olen suorittanut opetushallinnon perusopinnot sekä joitakin oikeustieteen opintoja.

Tällä hetkellä hallitustyössä tärkeänä pidän esimerkiksi opettajien vuosityöaikakokeilujen suunnittelua, jotta kaikki työ saataisiin näkyväksi ja palkanmaksun perusteeksi.
Olen ehdolla sekä varsinaiseksi että varajäseneksi.
 
Marek Pazdzior   
 
Olen toiminut viulunsoiton opettajana Kuusamon musiikkiopistossa vuodesta 1990 alkaen. Kuusamon musiikkiopisto ja sen Taivalkosken sivutoimipiste on noin kolmen sadan opiskelijan kunnallinen oppilaitos. Työtehtäviini kuuluu myös orkesterin johtaminen, alttoviulunsoiton ja kamarimusiikin opetus. Lisäksi toimin rehtorin sijaisena. 
 
Olen ollut yhteysopettaja vuodesta 2004 ja OAJ:n Kuusamon paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen vuosina 2004–2015. Parhaillaan käynnissä olevalla kaksivuotiskaudella olen osallistunut myös SMOL:n hallituksen toimintaan varajäsenenä.
 
Haluan jatkossakin tuoda SMOL:n hallitukseen tietämystä pohjoisen Suomen toimintaympäristöstä; suuret etäisyydet ja pienet oppilaitokset tuovat omat haasteensa. Tavoitteenani on myös aktivoida Pohjois-Suomen musiikinopettajia osallistumaan SMOL:n toimintaan.
 
Mauno Peltola 
 
Toimin pasuunansoiton lehtorina Kuopion konservatoriossa, joka on yksityinen oppilaitos.
Koulutusta meillä annetaan perustasolla ja ammatillisella toisella asteella.
 
Olen toiminut oppilaitokseni opettajien luottamusmiehenä vuodesta 1998 ja SMOL:n
hallituksessa vara- ja varsinaisena jäsenenä noin kahdeksan vuotta.
 
Paikallisesti olen ollut mukana OAJ:n OAO-jaoston toiminnassa. SMOL:n  hallituksen jäsenenä haluan ensisijaisesti vaikuttaa siihen, että kaikki tehty työ tulee palkanmaksun piiriin, ja lisäämään jäsenten OAJ/SMOL/TES-tietoutta.
 
Haen SMOL:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
 
Salla Vanhanen 
 
Olen musiikkipedagogi (YAMK) ja diplomiviulisti. Olen toiminut Porin Palmgren-konservatoriossa viulunsoiton lehtorin virassa syksystä 2016 lähtien. Palmgren-konservatorio on kunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen ja ammatillisen toisen asteen musiikinopetusta.
 
Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja olen toiminut Palmgren-konservatorion lisäksi kunnallisessa Kankaanpään musiikkiopistossa viulunsoitonopettajan vuosina 2012–2016. Kansainvälistä musiikkialan kentän tuntemusta minulle on kertynyt Itävallasta ja Sveitsistä diplomiopintojen sekä opetus- ja orkesteritöiden muodossa vuosina 2007–2010.
 
Orkesterimuusikon työkokemusta minulle on kertynyt sijaisuuksien ja sivutoimisten töiden kautta mm. Joensuun kaupunginorkesterista, Jalasjärven musiikkiopiston koordinoimasta Jalas Chamber -kamariorkesterista sekä Pori Sinfoniettasta. Vuosina 2012–2015 toimin Suomen vaskiakatemian kurssisihteerinä. Usealta Suomen paikkakunnalta sekä kansainvälisestä toiminnasta kertynyt klassisen musiikin opetuksen- ja -orkesterialan tuntemus on vahvuuteni.
 
Palmgren-konservatorion opettajat ry:n puheenjohtajana 2016–2017 olen ollut aktiivisesti viemässä läpi OAJ Porin paikallisyhdistyksen yhdistymisneuvotteluita yhteistyössä Porin lastentarhanopettajat ry:n ja Porin opettajien ammattiyhdistyksen kanssa. 1.1.2018 alkaen opettajayhdistyksemme jäsenet tulevat kuulumaan uuteen OAJ Porin paikallisyhdistykseen.
 
Tavoitteeni järjestötoiminnassa:
  • tietoisuuden lisääminen musiikin perusopetuksesta sekä länsimaisesta musiikkikulttuurista
  • valveutuneisuus työyhteisön edunvalvonnallisissa asioissa
  • edunvalvonnallisen toiminnan tasapuoliset ja vastavuoroiset työnkuvaa muodostavat ratkaisut
  • oman näkemyksen selkeä esille tuominen ja neuvottelukulttuurin vaaliminen
Olen käytettävissä sekä varsinaiseksi että varajäseneksi.