Suomen musiikinopettajien liitto ry

Jäsenedut

SMOL:n jäsenenä saat muun muassa kattavat edunvalvontapavelut ja Musiikkilehti Rondo Classican. Lisäksi kaikki OAJ:n ja AKAVA:n jäsenedut kuuluvat myös SMOL:n jäsenille.

Tärkeimpiä jäsenetuja ovat palkkaukseen ja ammatilliseen toimintaan liittyvät edunvalvontapalvelut, joista jäseniä lähinnä ovat paikalliset luottamusmiespalvelut ja olosuhteisiin vaikuttaminen paikallisen ammattiyhdistystoiminnan kautta.

Akava hoitaa valtakunnallisen tason edunvalvontaa vaikuttamalla yleiseen tulopolitiikkaan ja mm. verotusta koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon. OAJ neuvottelee yksityiset työehtosopimukset suoraan työnantajajärjestöjen kanssa ja kunnalliset virkaehtosopimukset JUKOn kautta. Lisäksi OAJ vaikuttaa aktiivisesti koulutuspoliittiseen lainsäädäntöön ja päätöksentekoon.

SMOL toimii OAJ:n asiantuntijana ja valmistelijana musiikkioppilaitoksia koskevissa edunvalvontakysymyksissä. OAJ:n ja SMOL:n toimistot palvelevat yhdistyksiä, luottamusmiehiä ja jäsenistöä edunvalvontaan ja jäsenasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi OAJ:n kattavat jäsenedut kuuluvat myös SMOL:n jäsenille.

Akavan jäsenedut löytyvät täältä.