• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Miksi tarvitsemme uudistuksia oppilaiden oikeuksiin oppimisen tuen toteutumiseksi?

06.03.2019 - 12.09 Blogi
Kuvituskuva

Suomessa on tällä hetkellä noin 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Miten olisimme voineet ehkäistä tämän edes osittain? Miten syrjäytyneiden määrä saadaan laskemaan opetuksen keinoin?

Perusopetuslain muutoksesta on kulunut jo vuosia (2010/2011). Se sisälsi nk. kolmiportaisen tuen, jolla haluttiin taata oppilaille oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tuki vahvistuu portaittain yleisestä tuesta tehostetun tuen kautta vahvimpaan eli erityiseen tukeen.

Yleinen, tehostettu, erityinen

Yleistä tukea saavat kaikki oppilaat. Se sisältää muun muassa tukiopetusta, eriyttämistä, osa-aikaista erityisopetusta, opettajan pedagogisia ratkaisuja sekä muita opettajien jo koulutuksessa saamia keinoja.

Kun yleinen tuki oppimisessa ei riitä, ja tuen pitää olla suunnitellumpaa ja säännöllisempää, oppilas voidaan siirtää tehostettuun tukeen. Yksi tärkeimmistä tehostetun tuen muodoista on osa-aikainen erityisopetus, jota erityisopettaja antaa joko yksilöllisesti tai yhteisopettajana toisen opettajan kanssa.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tehostetun tuen oppilaiden määrä kasvaa vuosittain huomattavasti, mutta osa-aikaisen erityisopetuksen oppituntien määrä on pysynyt samana lakimuutoksen jälkeen. Myöskään erityisopettajien määrä ei ole kasvanut riittävästi yliopistojen opiskelupaikkojen lisäämisestä huolimatta. Meillä on valtakunnallinen pula erityis- ja erityisluokanopettajista.

Erityisopettajien määrä ei ole kasvanut riittävästi yliopistojen opiskelupaikkojen lisäämisestä huolimatta. Meillä on valtakunnallinen pula erityis- ja erityisluokanopettajista.

Ennen lakimuutosta Suomessa oli 118 erityiskoulua. Nyt niitä on jäljellä 73. Erityisoppilaiden määrä ei kuitenkaan ole muuttunut. Erityisen tuen oppilaita on siirretty isoihin ryhmiin lähikouluihinsa, kun erityisluokkia on lakkautettu pitkälti säästösyistä.

Mikä tässä on siis ongelmana? Ongelma on, ettei tarjotun tuen määrä tosiasiassa kasva, vaikka tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa. Yhä useampi oppilas jää vaille tarvitsemaansa tukea. Tämä ilmenee myös OAJ:n tekemän selvityksen tuloksista. Ainoastaan 3 prosenttia kyselyymme vastanneista opettajista ja rehtoreista ilmoitti, että resursseja on tarpeeksi tuen tarpeeseen nähden. Miettikääpä, kuinka moni lapsi ja nuori jää ilman lain mukaista tukea koulupolkunsa aikana!

Ongelma on, ettei tarjotun tuen määrä tosiasiassa kasva, vaikka tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa. Yhä useampi oppilas jää vaille tarvitsemaansa tukea.

Lainsäätäjän tarkoitus oli tarjota riittävä ja henkilökohtainen oppimisen tuki jokaiselle sitä tarvitsevalle, jotta kukaan ei enää syrjäytyisi. Nyt tavoitteesta ollaan kaukana.

Vahvinta tukea erityisluokassa

Kuvitellaan mielikuvitus-Maija, jolle tehdään päätös erityisestä tuesta toisen luokan lopussa, koska tehostettukaan tuki ei enää riitä. Maija tarvitsee vahvinta saatavilla oleva tukea oppimiseensa. Maija pääsee isosta ryhmästä 10 oppilaan erityisluokkaan ja erityisluokanopettajan opetettavaksi.

Kahden vuoden ja hyvin edistyneiden opintojen jälkeen ilmoitetaan, että Maijan erityisluokka lakkautetaan. Maija siirtyy takaisin omaan lähikouluunsa isoon ryhmään.

Uudessa 27 oppilaan luokassa on kaksi muuta erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta sekä viisi tehostettua tukea tarvitsevaa oppilasta. Jokainen luokan oppilas on oikeutettu saamaan tarvitsemaansa tukea ja tietenkin opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opettajan aika menee helposti pelkästään yhden tukea tarvitsevan oppilaan rauhoittelemiseen tai opettamiseen.  Ilman opettajan apua, aikaa ja tukea kaikkien luokassa opiskelevien oppiminen vaarantuu tai jopa estyy.

Opettajan aika menee helposti pelkästään yhden tukea tarvitsevan oppilaan rauhoittelemiseen tai opettamiseen.  Ilman opettajan apua, aikaa ja tukea kaikkien luokassa opiskelevien oppiminen vaarantuu tai jopa estyy.

Lähikouluun ei ole ollut kunnan rahatilanteen vuoksi mahdollista palkata erityisluokanopettajaa, mutta siellä on erityisopettaja, jonka vastuulla on lähes 200 osa-aikaisen erityisopetuksen oppilasta.

Kaikki voivat miettiä, miten mielikuvitus-Maijan oppimisen ja tuen käy lähikoulussa. Maija jää ilman pedagogisiin asiakirjoihin kirjattua vahvinta erityisopetusta, johon hänellä on oikeus erityisen tuen päätöksellä. Osa-aikaista erityisopetusta hän ei myöskään saa kuin harvakseltaan, koska erityisopettajalla on niin paljon yleisen ja tehostetun tuen oppilaiden opetusta.

Tämä tilanne on totta monessa kunnassamme.

Erityisluokasta lähikoulun veroinen oikeus tukea tarvitsevalle

Tarvitsemme perusopetuslakiin muutoksia. Tehostetun tuen oppilailla pitää olla mahdollisuus opiskella määräaikaisesti pienryhmässä. Opiskelun erityisluokassa on oltava jokaisen sitä tarvitsevan oppilaan oikeus samalla tavalla kuin heillä on oikeus lähikouluunsa. Rahoitusta pitää muuttaa siten, että valtio osallistuu rahoitukseen toteutuneiden osa-aikaisen tai erityisopetuksen tuntimäärien perusteella tai sitten tuntien rahallista kerrointa pitää korottaa.

Tulevan hallituksen on aika kääntää huolestuttavan kehityksen suunta. Tarvitsemme lakimuutoksia ja lisää rahaa, erityisopettajia, erityisluokanopettajia, erityisluokkia ja varsinkin erityisen tuen vaikutusten ymmärtämistä, jotta oppilaan lakiin kirjoitettu oikeus saada tarvitsemaansa oppimisen ja koulunkäynnin tukea toteutuu ja syrjäytyneiden määrä laskee.

Tarvitsemme lakimuutoksia ja lisää rahaa, erityisopettajia, erityisluokanopettajia, erityisluokkia ja varsinkin erityisen tuen vaikutusten ymmärtämistä, jotta oppilaan lakiin kirjoitettu oikeus saada tarvitsemaansa oppimisen ja koulunkäynnin tukea toteutuu ja syrjäytyneiden määrä laskee.

Päivi Lyhykäinen

Erityisasiantuntija, OAJ

Eduskuntavaalit 2019: Tutustu ratkaisuehdotuksiimme!

Huomispäivän Suomea tehdään joka ikinen päivä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri maan. Tutustu 37 ratkaisuehdotukseemme ja tarkista oman vaalipiirisi opettajataustaiset ehdokkaat!

Koulutus ratkaisee
 
Koulutus ratkaisee
Koulutus ratkaisee