• logo
  • logo
Sopimusneuvottelut

Moni iso asia edistyi kunta-alan neuvotteluissa

09.02.2018 - 00.00 Blogi
Kuvituskuva

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen torstai-iltana 8. helmikuuta. KT ja pääsopijajärjestöt, niistä yhtenä kolmesta JUKO, neuvottelivat tiiviisti kunta-alan työehtoista viikkojen ajan.

Jouduimme sopimuksettomaan tilaan ja vauhdittamaan neuvotteluja ylityö- ja vuoronvaihtokielloin. Yhteistä tahtoa ei puuttunut ratkaista tilanne jo aiemmin, mutta solmut olivat tällä kertaa harvinaisen vaikeat avata.
 
JUKO toimi aktiivisesti ja esitti koko neuvottelujen ajan luovia vaihtoehtoja, joilla neuvotteluissa päästiin eteenpäin. Esillä oli esimerkiksi kysymys jäljellä olevan lomarahaleikkauksen kompensoinnista.
 
Lomarahaleikkaukset säilyvät, koska valtiovalta ei ollut halukas tukemaan kuntia taloudellisesti tässä asiassa. Osana kokonaisuutta neuvottelimme kuitenkin paikallisen tuloksellisuuden perusteella maksettavan kertaerän, joka maksetaan kaikille työntekijöille. Näin kuntatyönantaja tunnustaa, että myös kuntien henkilöstö on luonut omalla panoksellaan pohjaa talouskasvulle. Tämä kertaerä on 9,2 prosenttia ensi marraskuun palkasta ja tulee maksuun tammikuussa 2019.
 
OAJ ja JUKO tavoittelivat yleiskorotuspainotteista ratkaisua, ja siinä myös onnistuimme. Molempina sopimusvuosina maksetaan yleiskorotus kaikille, minkä lisäksi käytetään yksi paikallinen järjestelyerä. Korotusten kokonaistaso reilun kahden vuoden sopimuskaudella on 3,46 prosenttia, mikä vastaa muilla aloilla tehtyjä palkkaratkaisuja.
 
Palkoista ja palvelussuhteen ehdoista neuvoteltiin tällä kertaa liittotasolla ilman keskusjärjestöjen sopimia raameja. Kunta-ala selvisi testistä kolhuitta. Saimme parannuksia moniin tärkeisiin tekstikysymyksiin. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen vaativimpien tehtävien hinnoittelua uudistettiin ja lastentarhanopettajat saivat lisää suunnitteluaikaa. Myös kuntatyönantaja siis katsoo, että lastentarhanopettaja tekee pedagogista työtä, jolle täytyy varata aikaa.
 
Perusopetuksessa uudistettiin muun muassa koulun johdon työaikamääräyksiä. Kaikki ammatilliset opettajat siirtyvät muutaman vuoden kuluessa vuosityöaikaan. Tällä muutoksella vastataan ammatillisen opettajan muuttuneeseen työkuvaan ja koulutusreformiin. Muutos on opetusalalla historiallinen.
 
Neuvottelutuloksessa varauduttiin sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtoon kunnilta maakunnille. Sote-työehtoja ryhdytään selvittämään hankkeessa, johon kaikki pääsopijajärjestöt osallistuvat. Mukana ovat siis myös jukolaiset esimiehet ja asiantuntijat, eivät pelkästään hoitajat.
 
Kuntapöydässä edistettiin myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. Lisäksi työ- ja perhe-elämää yhteensovitettiin ja edistettiin tasa-arvoa, kun palkallisen isyysvapaan kesto pidennettiin kuudesta päivästä 12 päivään ja sairaan lapsen hoito-oikeutta nostettiin 10-vuotiaasta lapsesta 12-vuotiaaseen lapseen.
 
OAJ:n ja JUKOn päättävät elimet ottavat kantaa neuvottelutulokseen ensi viikon alkupuolella. Jatkamme neuvotteluja tiiviisti muissa neuvottelupöydissä.
 
Erityisesti Sivistystyönantajilta toivomme linjanmuutosta. Alimittaisten korotusten tarjoaminen ja heikennysten vaatiminen ei ilmapiiriä ja sopimuksen saamismahdollisuuksia paranna.
 
Tulppa julkisen sektorin ja vahvasti julkisrahoitteisten palveluiden henkilöstön sopimusten saamiselta on poistunut. Palkankorotustaso on nyt määritetty. Työ jatkuu kaikkien jäsentemme saamiseksi sopimusten piiriin mahdollisimman pian. Kovin pitkään piirileikkiä ei kuitenkaan voida käydä ilman lisätoimia.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
 
 
Seuraa neuvottelu-uutisointia!
  • Neuvottelujen etenemistä voit seurata oaj.fi:ssä ja juko.fi:ssä.
  • Seuraa myös somessa: @OlliLuukkainen, @oajry ja @jukory!
Olli Luukkainen
Olli Luukkainen