• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutukselle laaditaan opetussuunnitelman perusteita

13.11.2020 - 15.46 Lausunto
Kuvituskuva

Kun oppivelvollisuus laajenee, myös osa kansanopistojen koulutuksesta suuntautuu oppivelvollisille. Hallituksen esitykseen oppivelvollisuuden laajentamisesta sisältyykin ehdotus opetussuunnitelman perusteiden laatimisesta oppivelvollisten vapaan sivistystyön koulutukseen.

OAJ pitää perusteiden laatimista tärkeänä ja kannatettavana. Opetussuunnitelman perusteet antavat koulutukselle valtakunnallisen raamin, mikä edistää koulutuksen laatua kuitenkin niin, että ne antavat riittävää väljyyttä paikallisesti. Opetussuunnitelman perusteet laatii Opetushallitus.

Oppivelvollisille suunnattava opetusperusteiden mukainen koulutus on kansanopistoille uusi työsarka ja tehtävä. Tämä työ tulee resursoida opistoissa kunnolla. Opetussuunnitelmien paikallinen laatiminen ja koulutuksen toteuttaminen tulee olla pätevän opetushenkilöstön työtä.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa