• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ lasten sivistyksellisistä oikeuksista: Opiskeluhuolto säilytettävä kunnissa

09.06.2021 - 10.41 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ vastustaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtoa hyvinvointialueille. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisen ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, että kouluissa ja oppilaitoksissa on toimiva opiskeluhuolto.

OAJ korostaa eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle antamassaan lausunnossa, että oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Lausunto liittyy siihen, miten sote-uudistus vaikuttaa sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen kunnissa. 

Sivistyksellisten perusoikeuksien järjestämisen näkökulmasta oppijan edun mukaista olisi, että oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestäminen säädetään jatkossakin nykyiseen tapaan kuntien tehtäväksi.

Sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumiseksi perusopetuslaissa on säädetty, että oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Tämän tuen saaminen ja sen järjestäminen ei saa viivästyä sen johdosta, että opiskeluhuollon ammattihenkilöillä ei olisi tähän riittävästi resurssia.

Opiskeluhuollon siirto hyvinvointialueille hankaloittaa oppilaan tuen järjestämisen johtamista ja rehtorien työtä ja tekee vastuukysymyksistä ja moniammatillisesta yhteistyöstä haastavaa.

Sote-uudistuksen toteutuessa kasvatuksen ja koulutuksen palvelut ovat merkittävimpiä kuntien tehtäviä. Uudistuksen myötä niiden painoarvo kasvaa merkittävästi ja kasvatuksesta ja koulutuksesta tulee kunnan pääasiallinen toimiala.

Uudistuksen yhteydessä toteutetaan valtionosuuksiin muutoksia. Peruspalveluiden valtionosuuksia siirretään uudistuksen myötä merkittävästi valtion vastuulle, joten kokonaisuuteen jää jäljelle lähes ainoastaan kasvatuksen ja koulutuksen rahoitusta. Sivistyksellisten perusoikeuksien toteuttamisen näkökulmasta uudistuksen yhteydessä puretaan kuntien mahdollisuus paikata sote-toimialojen resurssivajetta koulutuksen toimialan rahoituksesta.

Toisaalta isompien kuntien kohdalla uudistus toimii päinvastoin. Uudistusta tehtäessä on siksi sivistyksellisten perusoikeuksien kannalta ratkaisevaa, ettei kunnissa jouduta leikkaamaan kasvatuksesta ja koulutuksesta eduskunnan päättämän järjestelmäuudistuksen seurauksena.

Kuntien valtionosuusjärjestelmä vaatii sote-uudistuksen jälkeen perusteellisempaa uudistusta. Uudistuksessa varhaiskasvatuksen sekä esi- että perusopetuksen rahoitus on siirrettävä jaettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien kautta, kuten ammatillisen ja lukiokoulutuksen rahoitus tällä hetkellä kanavoituu. Näin turvataan kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien kyky järjestää jatkossakin laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta. 

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa