• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Laadukas varhaiskasvatus on tuottavaa

30.03.2017 - 00.00 Näkemys
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksella vahvistetaan koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatus on perusta, jolle lapsen hyvinvointi, kehitys ja oppimispolku rakentuvat.

Kansainväliset tutkimukset todistavat kiistatta laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen merkityksen oppimiselle ja kehitykselle. Varhaiskasvatus ehkäisee lapsen oppimisvaikeuksia ja korjaa varhain jo syntyneitä ongelmia. Varhaiskasvatus ehkäisee myös syrjäytymistä. Varhaiskasvatus on avainasemassa lapsen sosiaalisten taitojen kehittäjänä. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus hyödyttää enemmän kuin mikään muu kasvatus ja koulutus.

Euroopan unionin tasolla on asetettu tavoitteeksi, että 95 prosenttia yli 4-vuotiaista lapsista osallistuu pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Suomessa pedagogiseen päiväkotien varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2014 noin 50 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista. Maamme 3–5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuspalveluihin osallistuminen onkin reilusti alle OECD-maiden keskitason. Suomessa 3–5-vuotiaista lapsista osallistuu päiväkotien varhaiskasvatukseen tai perhepäivähoitoon 73,6 prosenttia lapsista.

OAJ:n mielestä kaikilla kolme vuotta täyttäneillä lapsilla tulisi olla oikeus maksuttomaan osa-aikaiseen päiväkotien toteuttamaan varhaiskasvatukseen, jotta Suomen varhaiskasvatuspalveluihin osallistuminen kasvaisi.