• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Peruskoulufoorumin tavoitekuva huutaa tekoja – katso 5 tavoitetta

16.02.2018 - 11.30 Näkemys
Kuvituskuva

Perusopetuksen tulevaisuutta pohtinut peruskoulufoorumi julkisti tänään tavoitekuvan, joka ohjaa Suomea peruskoulun pelastamisessa. Nyt poliittisten päättäjien tehtävänä on ryhtyä tekemään visiosta totta.

OAJ on ollut aktiivisesti mukana peruskoulufoorumin työssä ja seisoo tavoitekuvan takana.

– On erittäin tärkeää, että saimme aikaan yhteisen vision. Vähintään yhtä tärkeää on, että visiotyötä seuraavat lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevat poliittiset päätökset, joiden kautta tavoitteista ryhdytään tekemään totta, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo.

Viisi tärkeintä tavoitetta

Tasa-arvoa rakentava peruskoulu on ollut suomalaisen yhteiskunnan kivijalka, mutta tämä kivijalka on nyt murentumassa. Oppimistulokset eri puolilla maata eriytyvät, ja kelkasta putoaa yhä useampi. Joka kymmenes nuori ei tavoita peruskoulun aikana lukutaidon minimitasoa. Pisa-tutkimuksessa Suomen tulosten lasku on ollut OECD-maiden nopeimpia.

Peruskoulun suunta on herättänyt laajalti huolta, ja tavoitekuvallaan Peruskoulufoorumi pyrkii rakentamaan tien parempaan tulevaisuuteen.

Poimimme julkaisusta viisi keskeistä tavoitetta, joiden eteen OAJ on tehnyt töitä jo pitkään.

1. Resurssit riittäviksi

Peruskoulufoorumin mielestä perusopetuksen riittävä rahoitus pitää varmistaa. Peruskoulun resursointi ei nykyisellään vastaa Suomen tavoitetta olla maailman osaavin kansa tai koulutuksen kärkimaa. OAJ onkin esittänyt yli hallituskausien kestävää kansallista ohjelmaa, jolla peruskoulun rahoitus nostetaan pohjoismaista keskiarvoa vastaavalle tasolle.

2. Kehittämiseen pitkäjänteisyyttä

Nykyinen peruskoulun kehittäminen perustuu liiaksi hankkeisiin ja niiden kautta haettaviin hankerahoituksiin. Peruskoulufoorumi tahtoo kehittämistyöhön yli hallituskausien ulottuvaa, pitkäjänteistä poliittista ohjausta ja keskitetympää rahoitusta.

OAJ on samaa mieltä. Nykyistä hanketulvaa ei hallitse enää kukaan, ja opetuksen järjestäjien resursseja hukkaantuu hankkeiden hallinnoimiseen. OAJ onkin esittänyt, että nykyiset hankerahoitukset koottaisiin Opetushallituksen alaisuuteen.

3. Johtajien ja opettajien osaamiseen vahvistusta

Peruskoulufoorumin mukaan sivistysjohdon ja rehtoreiden pedagogisen johtamisen edellytyksiä täytyy vahvistaa. Opettajat tarvitsevat mahdollisuuden osaamisensa jatkuvaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen, jota ohjaa henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Työtä on jo käynnistetty opettajankoulutusfoorumilla.

Myös OAJ:n mielestä oppiva yhteisö tarvitsee osaavan rehtorin, jolla on riittävästi aikaa koulun pedagogiseen johtamiseen. OAJ korostaa, että peruskoulun menestyksen takana ovat korkeasti koulutetut ja kelpoiset opettajat, joiden osaamisesta on jatkuvasti huolehdittava.

4. Oppilaille tukea ja työrauhaa

Peruskoulufoorumi tahtoo varmistaa kaikille oppilaille oikea-aikaisen kasvun ja oppimisen tuen. Oppilailla tulee olla oikeus kiireettömään ja arvostavaan kohtaamiseen. Myös turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien oppimisedellytyksiä pitää parantaa.

OAJ allekirjoittaa tavoitteet ja korostaa näiden kaikkien edellyttävän riittävää opettajamitoitusta. OAJ on nostanut esiin turvallisen oppimisympäristön merkityksen esimerkiksi viime keväänä ilmestyneessä julkaisussaan Työrauha ja oppimisen ilo, OAJ:n Reittiopas kuntapäättäjille.

5. Lainsäädäntöön täsmällisyyttä

Peruskoulufoorumi esittää, että perusopetusta koskevaa lainsäädäntöä kehitetään tavoitteita tukevaksi. OAJ:n näkemyksen mukaan lainsäädäntö on nykyisellään liian väljä, jotta se turvaisi oppilaan oikeuksien toteutumisen ja perusopetuksen yhdenvertaisuuden koko maassa. OAJ esittää perusopetuslakiin esimerkiksi yksilöllisen oppimisen tuen takaavia opettajamitoituksia sekä opetuksen järjestäjiä sitovia laatukriteereitä.

Puolueet eivät päässeet yhteisymmärrykseen

Peruskoulufoorumi koostuu kolmesta ryhmästä: parlamentaarisesta ryhmästä, toimintaryhmästä sekä tutkija- ja asiantuntijaryhmästä.

Parlamentaarinen ryhmä koottiin kaikkien eduskuntapuolueiden edustajista, ja sen oli tarkoitus saada aikaan yhteinen parlamentaarinen tahtotila peruskoulun kehittämiseksi.

– On ikävää, että tämä ryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen, eikä yhteistä parlamentaarista tahtotilaa löytynyt. Nyt puolueiden pitää kertoa eduskuntavaalitavoitteissaan, miten ne sinänsä erinomaista tavoitekuvaa tukisivat. Jos seuraava hallitusohjelma ei sisällä linjauksia, joilla tavoitetilasta ryhdytään tekemään totta, se jää tyhjäksi kirjaukseksi vailla sisältöä, Salo toteaa.

Peruskoulufoorumin toimintaa ohjaa johtoryhmä, jota johtaa ministeri Sanni Grahn-Laasonen. Johtoryhmän jäsenenä on myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Luukkainen korostaa, että peruskoulu muodostaa koko suomalaisen osaamisen perustan.

– Sille ja varhaiskasvatukselle rakennetaan Suomen ja suomalaisten tuleva hyvinvointi ja menestys. Peruskoulu on pelastettava. Nyt tarvitaan päätöksiä konkreettisista teoista, Luukkainen vaatii.
 
Teksti: Tiina Tikkanen