• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tutkintoon johtamaton työvoimakoulutus ja kotoutumiskoulutus pitää saada osaksi virallista koulutusjärjestelmää

07.12.2018 - 11.00 Näkemys
Kuvituskuva

OAJ esittää, että tutkintoon johtamaton työvoimakoulutus ja kotoutumiskoulutus siirretään työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle.

Tulevassa kasvupalvelu-uudistuksessa on suunnitteilla markkinamalli, jossa TE-palvelut ja valtaosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille näillä näkymin 2021. Työllistymistä tukevista palveluista tulee kasvupalveluja ja työvoimakoulutuksesta kasvupalvelukoulutusta. Kasvupalvelukoulutusta ja kotoutumiskoulutusta järjestävien julkisten toimijoiden on joko perustettava yhtiöitä tai jättäydyttävä kisasta. OAJ on huolissaan koulutusten laadusta, kun hankinta tehdään täysin markkinoiden ehdoilla.

Taustaa: Kasvupalvelu-uudistuksen toteutuessa maakunnat voivat ostaa kasvupalveluja ainoastaan yhtiömuotoisilta tahoilta: yksityisiltä, osuuskunnilta, yhdistyksiltä tai säätiöiltä. Yhtiöittämisvelvollisuuden myötä julkiset palveluntuottajat, kuten kunnalliset oppilaitokset, joko muodostavat yhtiöitä tai luopuvat toiminnasta. Yksi poikkeus on: julkinen toimija voi tuottaa kasvupalveluja, jos markkinoilta ei löydy muita sopivia palveluntuottajia.

Kasvupalvelu-uudistus avaa noin 300–450 miljoonan euron markkinan, josta kolmannes on viranomaistyötä ja loput nykyisiä ostopalveluja kuten koulutusta. Julkisilta toimijoilta, vaikkapa kuntien oppilaitoksilta, näitä kasvupalveluja ei enää voisi hankkia.

Opettajien ja koulutuksen kannalta kasvupalvelu-uudistus koskee erityisesti tutkintoon johtamatonta työvoimakoulutusta ja kotoutumiskoulutusta. Oppilaitoksilla on ollut näissä tähän saakka keskeinen rooli.

Esimerkiksi vuonna 2015 yhteensä 120 oppilaitosta tuotti kursseja ja koulutusta TE-keskuksille ja ELY-keskuksille yhteensä 160 miljoonalla eurolla. Työministeriön tietojen mukaan työvoimapoliittisia koulutuksia ja valmennuksia hankittiin vuonna 2015 yhteensä 269 miljoonalla eurolla. Näistä summista syntyy yhtälö, joka nyt ollaan jakamassa uudelleen ja uusilla säännöillä.

Uudistuksen piiriin kuuluvat koulutuspalvelut hankitaan ELY-keskusten kilpailutuksissa jo nyt. Uudistuksen valmistelu on kuitenkin saanut aikaan sen, että mm. henkilöstöyritykset ovat aktivoituneet erityisesti oppilaitosten kustannuksella.

OAJ kantaa huolta kasvupalvelukoulutuksen laadusta. Kyse on kuitenkin koulutuksista, jollaisia oppilaitokset ovat kehittäneet pitkäjänteisesti jopa kymmenien vuosien kokemuksella. Uudistus ei näytäkään tarkoittavan koulutuksen laadullista kehittämistä vaan markkinoiden synnyttämistä. Kilpailutuksissa on ollut tapana mennä hinnalla laadun ohitse.

Toimenpiteet: Tuleva kasvupalvelukoulutus samoin kuin kotoutumiskoulutus on siirrettävä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kasvupalvelukoulutusta ja kotoutumiskoulutusta järjestävältä taholta on vaadittava joustavia monipuolisia koulutusjärjestelyjä, kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opettajia sekä koulutukseen soveltuvia tiloja ja laitteita. Koulutuksen järjestäjällä on oltava kyky tuottaa laadukasta ja tarvetta vastaavaa koulutusta.

Tuovi Manninen
Erityisasiantuntija OAJ

Ratkaisuja Suomelle

Maailman paras koulutusjärjestelmä on ajautumassa ahdinkoon monista kehitysponnisteluista huolimatta. OAJ:llä on joukko ehdotuksia – Ratkaisuja Suomelle – joiden avulla syöksykierre voidaan katkaista ja vapauttaa koulutuksen muutosvoima. Kun on kyse Suomen tulevaisuudesta, koulutus ratkaisee.

Lue lisää: koulutusratkaisee.fi

Katso OAJ:n viestit päättäjille: