• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tekijänoikeudet tutuiksi

26.09.2019 - 09.42 Näkemys
Kuvituskuva

Saako verkkomateriaaleja kopioida ja käyttää vapaasti opetuksessa? Millaisia oikeuksia opettajalle itselleen voi syntyä tekemäänsä opetusmateriaaliin? Millaisia tekijänoikeuslupia oppilaitoksille on hankittu helpottamaan opettajan arkea?

Digitaalitekniikka on tuonut opetukseen uusia keinoja ja välineitä sekä uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää sisältöä opetuksessa. Verkosta löytyy monenlaista materiaalia, jolla voi elävöittää ja personoida oppimateriaalia oppijoiden tarpeiden mukaisesti. 

Kuvien käyttö omassa työssä

Netistä ja kirjoista löytyy runsaasti erilaisia opetukseen, omaan opetusmateriaaliin ja oppilaiden projektitöihin sopivia kuvia. Lähtökohtaisesti kuvien käyttöön tarvitaan tekijän lupa.

Kopioston lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela muistuttaa Kopioston kopiointiluvista, jotka on hankittu helpottamaan tekijänoikeuksien huomioon ottamista opettajan työssä.

– Kopioston kopiointiluvalla saa skannata ja kopioida kuvia painetuista julkaisuista sekä internetsivustoilta. Internetistä saa kopioida sellaisia kuvia, jotka ovat netissä luvallisesti ja vapaasti saatavilla eli eivät vaadi kirjautumista tai lisenssin hankkimista. Kuvan voi liittää osaksi esimerkiksi opettajan tekemää opetusmateriaalia tai oppilaiden projektityötä.

Kuvan käyttö on voitu sallia myös kuvapankin käyttöehdoissa tai Creative Commons eli CC-lisenssillä. Tällaista kuvaa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti.

Käytettyjen kuvien yhteyteen tulee aina merkitä tekijän nimi ja lähde. CC-lisenssin ehdot edellyttävät lisäksi CC-lisenssin merkitsemistä käytetyn teoksen yhteydessä.

– Jos opettajat haluavat jakaa laatimaansa materiaalia CC-lisenssiä käyttäen, heidän olisi hyvä etukäteen ottaa selvää siitä, mitä lisenssillä jakaminen käytännössä tarkoittaa, OAJ:n lakimies Janniina Heinonen sanoo.

Heinosen kokemuksen mukaan CC-lisenssit ja niiden ehdot ovat opettajille epäselviä. Silloin kolmas osapuoli saattaa käyttää materiaalia täysin lisenssin ehtojen mukaan, mutta opettaja kuvittelee kieltäneensä sellaisen käytön.

– CC-lisenssillä voi esimerkiksi kieltää materiaalin kaupallisen käytön. Jos sitä ei ole kielletty, kuka tahansa saa myös kaupallisesti käyttää materiaalia, jos noudattaa CC-lisenssin muita ehtoja, eli esimerkiksi ilmoittaa tekijän nimen materiaalissa, Heinonen sanoo.

Videoiden esittäminen opetuksessa

Verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan aina lupa, jos video ylittää teoskynnyksen eli on riittävän itsenäinen ja omaperäinen.

Opetushallituksen hankkimalla luvalla opetuksessa saa esittää Yle Areenassa ja Elävässä arkistossa olevia kotimaisia tv-ohjelmia peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta ei ole sallittua.

Verkossa on saatavilla myös opetuskäyttöön tarkoitettua av-aineistoa, jota saa käyttää opetuksessa palvelun tai sivuston käyttöehtojen mukaisesti. Esimerkiksi Yleisradion yle.fi/oppiminen-sivuston materiaalia saa esittää opetuksessa.

Useiden yhteisöllisten videopalveluiden käyttöehdoissa sallitaan palvelun käyttö ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, kuten esimerkiksi YouTube ja Vimeo. Verkkovideoiden, kuten YouTube-videoiden, esittäminen on kuitenkin voitu sallia esim. CC-lisenssillä, joka näkyy videoklipin alla olevassa infokentässä. Luvan tällaisten videoiden esittämiseen voi myös pyytää suoraan videon tekijänoikeuden haltijoilta.

Verkossa on myös materiaalia, joka on saatettu ladata sinne luvattomasti. Luvattomasti verkkoon jaetun videon esittäminen ja käyttäminen ei ole sallittua. Aineiston laillisuutta voi arvioida esimerkiksi siitä, kuka on ladannut videon verkkoon.

Tekijänoikeuksien opettaminen

Tekijänoikeuksien perusteiden ymmärtäminen ja soveltaminen sekä tekijänoikeuksien kunnioittaminen ovat osa monilukutaitoa ja sisältyvät kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Tekijänoikeusosaaminen tulee vastaan kaikissa oppiaineissa muun muassa projektitöitä tehdessä.  Oppijoiden tulisi ymmärtää tekijänoikeuden peruskäsitteet, omiin töihin liittyvät oikeudet ja se, miten on sallittua käyttää toisten teoksia tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Tekijänoikeuksien opettamisen tueksi Kopiosto on tuottanut maksuttoman pelillisen verkkomateriaalin – Kopiraittilan koulun. Kopiraittilassa on opettajalle runsaasti materiaaleja ja työkaluja tekijänoikeuksien opettamiseen. Kaikki materiaalit löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Opettajan itse tekemän materiaalin tekijänoikeus

Myös opettaja itse voi saada tekijänoikeuden tekemäänsä materiaaliin, jos kokonaisuus ylittää teoskynnyksen eli on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Yksittäinen esityskalvo tai yksistään tavanomaisista yleiskielen ja alan ammattitermeistä koostuva esitys ei välttämättä ylitä teoskynnystä, mutta materiaali kokonaisuutena voi saada teossuojaa, jos se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Materiaalin tulee ilmentää tekijänsä persoonallisia valintoja ja ilmaisuja yltääkseen teossuojaan.

Tekijänoikeus tarkoittaa, että teoksen käyttöön tarvitaan tekijänsä lupa. Siten opettaja saa päättää, millä ehdoilla hän antaa tekemänsä materiaalin toisten käyttöön.

Tekijänoikeus ei yleensä siirry tekijältä työnantajalle suoraan. Tekijänoikeuden tai käyttöoikeuden siirtymisestä työnantajalle tulee sopia erikseen. Ei ole aihetta olettaa, että esimerkiksi opettajan omaa opetustaan varten laatiman aineiston tulisi olla ilman muuta kaikkien opettajien käytettävissä.

OAJ:n lakimies Janniina Heinonen korostaa sopimisen tärkeyttä.

– Opettajien työtehtäviin ei kuulu oppimateriaalin tekeminen muiden opettajien käyttöön, ellei siitä ole erikseen sovittu. Jos oppilaitos tai kollegat haluavat käyttää toisen opettajan laatimaa aineistoa, siitä pitää sopia erikseen. Tämä on alan vakiintunut käytäntö, joten on jokaisen opettajan edun mukaista huolehtia oman materiaalinsa tekijänoikeuksien kunnioittamisesta.

Oppilaitosten luparatkaisut helpottavat opettajan arkea

Opetushallitus on hankkinut kopiointiluvan sekä tv-ohjelmien käyttöluvan esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä valmentavaan ja ammatillisen perustutkintoon johtavaan koulutukseen.

Tv-ohjelmien käyttöluvalla opettaja saa esittää opetuksessa kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta sekä tallentaa tv-ohjelmia opetuskäyttöä varten Yle TV1 -, Yle TV2 -, MTV3- ja Yle Teema & Fem -kanavilta.

Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta ei ole sallittua. Luvalla ei saa esittää eikä tallentaa elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevia elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja eikä mainoksia. Elokuvien esittämiseen voi hankkia luvan ulkomaisten elokuvien osalta M&M Viihdepalvelu Oy:stä ja kotimaisten elokuvien osalta APFI ry:ltä.

Kopiointilupa mahdollistaa painettujen julkaisujen osittaisen kopioimisen ja digitoimisen, digitaalisen aineiston tulostamisen sekä verkkoaineiston kopioimisen ja käytön opetuksessa. Kopiointiluvalla opettaja ja oppilas voivat valokopioida tai skannata osia kotimaisista ja ulkomaisista kirjoista, lehdistä tai muista julkaisuista sekä verkkosivuilta vaikkapa lisämateriaaliksi opetukseen tai osaksi omaa materiaalia ja projektityötä. Opettaja voi esimerkiksi skannata sivuja kirjailijan eri kirjoista ja antaa opiskelijoille tehtäväksi vertailla eri tyylilajeja tai oppilaat voivat kopioida netistä kuvia projektitöihinsä.

Kopioidun aineiston voi jakaa oppilaille monisteina, liittää osaksi omaa materiaalia tai oppilaiden projektitöitä sekä tallentaa opetusryhmän saataville suljettuun verkkoon. Muista, että käytettyjen kuvien ja tekstien yhteyteen tulee aina merkitä tekijän nimi ja lähde.

Katso sallitun kopioinnin määrät ja muut lupaehdot Kopioston verkkosivuilta.

Lisätietoa

Tekijänoikeudet ja opettajan työKopiraittilaKopiosto

Teksti: Kirsi Salmela ja Janniina Heinonen

Muokattu 4.10.2019. Lisätty kolme uutta kappaletta osuuteen Kuvien käyttö omassa työssä.