• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusansiot eivät edistä yliopistonopettajien uraa – selkeämmät urapolut parantaisivat hyvinvointia

15.11.2018 - 14.44 Uutinen
Kuvituskuva

Urapolkujen epäselvyydestä ja palkitsemisen puutteesta huolimatta työ tuottaa iloa yliopistonopettajille. Suurin osa opetustyötä tekevistä on tyytyväinen työhönsä.

Yliopiston opetushenkilöstö ei pysty etenemään urallaan opetusansioilla. Monella on OAJ:n tuoreen kyselyn mukaan liikaa työtä liian usein.

Yliopistojen opetushenkilökunnan toive urapolusta ja muun muassa yliopistojen rekrytointikäytänteiden selkeyttämisestä selviää kyselystä, joka lähetettiin rajatulle vastaajajoukolle, OAJ:n ja YLL:n Yliopistopäiville ilmoittautuneille yliopistonopettajille ja lehtoreille.

Puolet 16. marraskuuta alkaville päiville osallistuvista vastasi kyselyyn, yhteensä 33 henkilöä. Lähes kaikki yliopistot ovat edustettuina.

– Tämänkertaisen kyselyn ei ollut tarkoitus olla kattava, kaikkia yliopistolaisia koskeva, vaan halusimme kuulla Yliopistopäiviin osallistuvien tuntoja jo ennen päivien alkamista. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia ja vertautuvat hyvin viime vuonna julkaistun OAJ:n työolobarometrin tuloksiin, kertoo OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen.

”Opiskelijoista saan valtavasti iloa ja energiaa”

Lähes 67 prosenttia vastaajista on innostunut työstään melko tai erittäin usein, puolet vastaajista on omaan työpaikkaansa melko tai erittäin tyytyväinen. Omaan työhönsä melko tai erittäin tyytyväisiä oli reilut 80 prosenttia vastaajista.

Opiskelijat ja heidän edistymisensä oli useissa avovastauksissa vastaus kysymykseen, mitkä asiat ovat mielekkäitä ja mistä asioista yliopistonopettajat innostuvat.

Intoa antavat esimerkiksi motivoituneet opiskelijat tai vaikkapa ilo siitä, kun kandityössään jumiin jäänyt opiskelija saa ohjauksen avulla taas työnsä vauhtiin. Myös opettaminen, uuden luominen ja kehittäminen ja työskentelyn vapaus nousivat esiin monissa vastauksissa.

Lähes 80 prosenttia vastaajista tuntee kuuluvansa työyhteisöönsä ja lähes 70 prosenttia kokee saavansa tukea ja apua työyhteisön jäseniltä. Työpaikan ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva vain 57 prosentin mielestä.

”Omassa työssäni parasta on vapaus ja vastuu”

Vastaajista 70 prosenttia kokee, että pystyy kehittymään työssään. Vastaukset kuitenkin hajoavat, kun kysytään, panostaako työpaikka toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen ja onko vastaajalla ollut ongelmia työsuhteessa.

Melkein puolet, 45 prosenttia, on kokenut ongelmia työsuhteessaan. Myös työmäärä vaihtelee. Yli 60 prosentilla on liikaa töitä toisinaan ja reilu kolmannes kokee, että töitä on melko usein liikaa.
Lähes 70 prosentin mielestä opetusansioilla ei pysty etenemään yliopistoissa.

– Tässä asiassa yliopistoissa tunnutaan etenevän kovin hitaasti. Opetuspainotteisille tehtäville tarvitaan yliopistoihin oma urapolku, johon olemme tuottaneet oman mallimme helpottamaan yliopistojen käytännön työtä. Koulutus ja tutkimus ovat kuitenkin yliopistojen päätehtäviä. Ei voi olla niin, että meritoitumista olisi kaikki muu paitsi opettaminen, Hanna Tanskanen sanoo.

”Uusien asioiden kehittelyyn ei ole riittävästi aikaa”

Meritoituminen linkittyy rekrytointikäytäntöihin, jotka kaipaavat selventämistä.

Kyselyssä tuli ilmi, että vastaajille on epäselvää, kuinka tasapuolisesti rekrytointitilanteissa huomioidaan sekä opetus- että tutkimusansiot. Reilu 40 prosenttia vastaajista koki, että niitä ei huomioida tasapuolisesti.

Neljä vastaajaa viidestä oli sitä mieltä, että selkeämmät urapolut ja palkitsemisen parantaminen nostaisivatkin hyvinvointia nykyisellä työpaikalla.

– Opettajan hyvinvointia parantaisi muun muassa esimiehen johtamiskäytäntöjen paraneminen, työyhteisön kommunikaation ja vuorovaikutuksen paraneminen, henkilöstön lisääminen ja selkeämmät urapolut, Hanna Tanskanen tiivistää.

Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Leena Koskela

OAJ:n ja YLL:n järjestämät ajankohtaisia yliopistoaiheita käsittelevät Yliopistopäivät ovat Helsingissä 16.–17.11.