• logo
  • logo
Koulutusjärjestelmä

Kielenopetuksen varhentamiselle opsit – kunnissa alkaa päivitystyö

21.05.2019 - 12.55 Uutinen
Kuvituskuva
Pauliina Viitamies tähdentää opettajien täydennyskoulutuksen merkitystä.

OAJ on tyytyväinen uusiin kieltenopetuksen varhennuksen opetussuunnitelmiin. Paikalliset opetussuunnitelmat on päivitettävä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Opetushallitus on saanut valmiiksi uudet opetussuunnitelman perusteet, jotka koskevat kaikille oppilaille yhteisen A1-kielen opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 1–2. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2020.

Ensi vuodesta alkaen kielten opiskelu aloitetaan viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Perusopetuksen järjestäjät päivittävät omat paikalliset opetussuunnitelmansa uusien perusteiden mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä ja ottavat suunnitelmat käyttöön tammikuussa 2020.

Täydennyskoulutuksesta huolehdittava

Ensimmäisen luokan keväällä kieltä opetetaan vähintään puolikkaan vuosiviikkotunnin verran eli 19 oppituntia. Kaikkiaan A1-kieltä opiskellaan luokkien 1–2 aikana kaksi vuosiviikkotuntia eli 76 oppituntia.

OAJ pitää hyvänä opetuksen varhentamista.

– Opetuksessa on huomioitava opetustapojen monipuolisuus, leikinomaisuus ja ikäkaudelle sopivien menetelmien käyttö. Opettajien täydennyskoulutuksesta on huolehdittava, jotta luokanopettajilla on tarvittava osaaminen ja aineenopettajilla ymmärrys alkuopetuksen pedagogiikasta, erityisasiantuntija Pauliina Viitamies sanoo.

Perusteissa kuvaukset oppimisen tavoitteista

Päivitetyt perusteet sisältävät kuvaukset luokilla 1–2 annettavan A1-kielen opetuksen tehtävästä, opetuksen ja oppimisen tavoitteista sekä tavoitteisiin liittyvistä sisällöistä. Perusteissa kuvataan myös, miten opetusta voidaan eriyttää ja kuinka oppilasta arvioidaan.

– Tavoitteet ja sisältöalueet soveltuvat alkuopetuksen kielenopetukseen, Viitamies toteaa.

Luokkien 3─6 opetussuunnitelman perusteisiin ei tehty muutoksia. Opetuksen järjestäjä tekee paikalliseen opetussuunnitelmaan näiden luokkien kielen opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin tarvittavat muutokset. Kunnat ja koulut tarkentavat tarpeen mukaan myös sitä, mitä paikalliseen opetussuunnitelmaan on jo mahdollisesti kirjattu A1-kielen opetuksesta luokilla 1–2.

Aikaisemmin A1-kielen opiskelu on aloitettu viimeistään 3. luokalla.

Valtionavustusta täydennyskoulutukseen

Opetussuunnitelman perusteluluonnos oli lausuntokierroksella ja avoimessa verkkokommentoinnissa maaliskuussa 2019. OAJ antoi myös lausuntonsa, ja luonnosta muutettiin saadun palautteen perusteella.

Opetushallitus on myöntänyt kaksi miljoonaa euroa valtionavustuksina A1-kielen opetusta luokilla 1–2 koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen ja kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen. Uusien opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa kunnissa ja kouluissa tuetaan syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana alueellisilla koulutuksilla, joista tiedotetaan myöhemmin Opetushallituksen verkkosivuilla.

Uudistetut perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta, ja ne päivitetään ePerusteet -palveluun syksyn 2019 aikana.

Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Veikko Somerpuro