• logo
  • logo
Koulutusjärjestelmä

OAJ:ltä edustaja opettajankoulutusfoorumiin ja lukutaitofoorumiin

07.03.2019 - 14.37 Uutinen
Kuvituskuva
Päivi Lyhykäinen

Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen edustaa OAJ:tä opettajankoulutusfoorumissa ja lukutaitofoorumissa. Opettajankoulutusta kehittämään on nimetty myös SOOLin Susanna Jokimies.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt OAJ:n erityisasiantuntijan Päivi Lyhykäisen opettajankoulutusfoorumin ja kansallisen lukutaitofoorumin jäseneksi. 

Opettajankoulutusfoorumi kehittää opettajankoulutusta

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on edistää opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ja tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita. Lisäksi opettajankoulutusfoorumi käsittelee ajankohtaisia opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja niitä koskevan tutkimuksen kysymyksiä.

OAJ pitää opettajankoulutuksen kehittämistä esillä myös eduskuntavaalien alla. 

OAJ:stä varsinaiseksi jäseneksi opettajankoulutusfoorumiin nimitettiin erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen ja hänen varajäsenekseen erityisasiantuntija Auli Setälä. Lyhykäinen nimettiin myös opettajankoulutusfoorumin työvaliokuntaan.

Opettajaksi opiskelevia edustaa varsinaisena jäsenenä SOOLin pääsihteeri Susanna Jokimies. Hänen varajäsenenään on SOOLin hallituksen jäsen Olli Tamminen

Opettajankoulutusfoorumin toimikausi alkoi 28.2.2019 ja kestää vuoden 2022 loppuun. Foorumin puheenjohtana toimii Helsingin yliopiston professori Jari Lavonen.

Lukutaitofoorumi edistää lukuintoa

Päivi Lyhykäinen nimettiin myös lukutaitofoorumin seurantaryhmään. Se seuraa ja varmistaa lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämistä syksyllä 2018 julkaistujen suuntaviivojen mukaisesti. Seurantaryhmän työ jatkuu vuoden 2020 loppuun.

 

Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Leena Koskela