• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen tuki vihdoin kuntoon – OAJ vaatii vaikuttavia keinoja lakiin

12.03.2021 - 13.56 Uutinen
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksessa annettava kehityksen ja oppimisen tuki on riittämätöntä ja toteutuu epätasa-arvoisesti, osoittaa tuore selvitys. OAJ vaatii, että lainsäädännöllä vahvistetaan varhaiskasvatuksessa annettavan tuen malli sekä lapsen oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan erityisopetukseen.

Varhaiskasvatuksessa tuen käytännöt ovat jäsentymättömiä, vaihtelevia ja paikallisesti määrittyviä. Lapsi ei aina saa tarvitsemaansa tukea, todetaan kehityksen ja oppimisen tuen sekä inkluusion nykytilaa varhaiskasvatuksessa tarkastelevassa selvityksessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän selvitykseen on koottu havaintoja, joita tuen nykytilasta tiedetään aiempien tutkimusten ja selvitysten pohjalta. Selvitys on osa Oikeus oppia -ohjelman työtä.

Pedagogiset keinot eivät riitä

Selvityksen mukaan tukea annetaan lapsiryhmässä lähinnä vain pedagogisin keinoin. Pedagogisia keinoja ja ratkaisuja voivat olla esimerkiksi pienryhmätoiminta ja kuvien käyttö. Toinen, lähes yhtä yleinen tukitoimi on varhaiskasvatuksen eritysopettajan konsultaatio. Rakenteelliset, resursseja vaativat keinot, kuten henkilöstömäärän lisäys, osaamisen vahvistaminen ja ryhmäkoon pienentäminen, sen sijaan loistavat poissaolollaan.

Erityisopettajan konsultaatiota käytetään, mutta erityisopettajan antamaa opetusta saa vain harva tukea tarvitseva lapsi.

– Jotta tuki olisi vaikuttavaa, pitäisi painottaa rakenteellisia eikä pelkästään pedagogisia keinoja. Selvityksessäkin todetaan, että lapsen oikeus erityisopetukseen tulee määritellä, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton.

Selvityksessä todetaan myös, että korkealaatuinen varhaiskasvatus ja henkilöstön osaaminen muodostavat pohjan kehityksen ja oppimisen tuelle. Ilman tätä pohjaa tuki ei voi toteutua vaikuttavana.

Selvityksen havainnot ovat olleet OAJ:n tiedossa, ja OAJ on pitkään vaikuttanut tuen puutteiden korjaamiseksi.

– Tuki on täysin riittämätöntä, ja väljä lainsäädäntö on asettanut lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan. Lainsäädännöllä tulee vahvistaa lapsen oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan osa- tai kokoaikaiseen erityisopetukseen, Sutton sanoo.

Työryhmä: Maisterin koulutustaso tavoitteeksi

Johtopäätöksenä selvityksestä tuen uudistamista pohtivat työryhmä ehdottaa, että varhaiskasvatuslakiin kirjattaisiin yhtenäinen kehityksen ja oppimisen tuen malli. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tukeen ja inkluusioon liittyvää osaamista tulee vahvistaa ja kelpoisen henkilöstön saatavuutta parantaa, jotta tuki voi toteutua vaikuttavana. 

Varhaiskasvatuksen opettajien osaamisen vahvistamiseksi tavoitteena tulee olla koulutustason nostaminen maisteritasoiseksi. Lisäksi kehityksen ja oppimisen tuen resursointia on kehitettävä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Selvityksessä todetaan, että lapsiryhmissä työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää tulee lisätä viipymättä ja että optimaalisessa tilanteessa jokaisella päiväkodilla olisi oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

– OAJ on esittänyt, että varhaiskasvatuksessa on oltava vähintään yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja jokaista varhaiskasvatuksessa olevaa sataa lasta kohden, Sutton kertoo.

Tutustu OAJ:n tuen malliin