• logo
  • logo

Amiksen tavoitteet toteen - OAJ:ltä 9 parannusesitystä ammatilliseen koulutukseen

OAJ:n asiantuntijat ovat koonneet päättäjille ja koulutuksen järjestäjille toimenpidepaketin, jonka avulla ammatillisen koulutuksen tavoitteet voidaan viedä maaliin.

Lue 9 parannusesitystä
 

Ammatillinen koulutus muuttuu, OAJ tukee

Ammatillisen koulutuksen opettajien työ on muuttunut ammatillisen reformin ensimmäisen vuoden aikana nopeaa vauhtia. Eri ikäisiä ja taustaisia opiskelijoita tulee opintoihin jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Jokaiselle pitää tehdä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma. Osa opinnoista siirtyy työpaikoille. Jotkut koulutuksen järjestävät yhtiöittävät toimintaansa. Mitä opettajan pitää muutoksista tietää ja miten oma työ muuttuu? Tietoa ja apua saat tästä OAJ:n asiantuntijoiden kokoamasta tietopaketista.

 

Tukea uuden amiksen arkeen

Opetus työpaikalla

Ammatilliseen toisen asteen koulutukseen sisältyy opetusta työpaikalla koulutus- tai oppisopimuksen turvin. Työpaikkaopetukselle tarvitaan vastuuopettaja.

Miten opettaja on mukana

Työelämäopas

Työelämäoppaassa on runsaasti tietoa palkkauksesta, työehtosopimuksista, työajasta, lomista, perhevapaista, työsuojelusta ja monesta muusta työhön liittyvästä asiasta. Ammatillisen koulutuksen vuosityöajasta on oppaassa oma kokonaisuutensa.

Työelämäopas
 

OAJ ja ammatillinen

Lehti ammatillisen opettajan työn sisällöstä, ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja muun muassa laadusta. Erillislehti auttaa ammatillisen koulutuksen suuressa murroksessa.

Lataa lehti

Ammatillisten opettajien työaika

Ammatillisen oppilaitoksen opettajat noudattavat joko opetusvelvollisuus-, toimisto- tai vuosityöaikaa. Niiden rehtorit, apulaisrehtorit ja aikuiskoulutusjohtajat noudattavat kokonaistyöaikaa. Opinto-ohjaajat ovat joko kokonaistyöajassa tai vuosityöajassa.

Työaika

Vaikutamme ammatilliseen reformiin

OAJ vaikuttaa aktiivisesti siihen, että koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisilla on mahdollisimman hyvät edellytykset tärkeän työnsä tekemiseksi. Ammatillisen reformin etenemistä seuraamme muun muassa tutkimuksin ja tekemällä kehittämisehdotuksia.

Amiksen tavoitteet toteen – 9 parannusesitystä

OAJ:n asiantuntijat ovat koonneet päättäjille ja koulutuksen järjestäjille toimenpidepaketin, jonka avulla ammatillisen koulutuksen tavoitteet voidaan viedä maaliin.

OAJ:n 9 parannusesitystä

Seitsemän ratkaisuehdotusta päättäjille

OAJ on laatinut hallitukselle toimenpideohjelman, jonka seitsemää kohtaa noudattamalla ammatillinen koulutus saataisiin kuntoon.

Lataa toimenpideohjelma

Ammatillinen koulutus uudistuu yhteistyöllä

Ammatillisen koulutuksen uuden toimintakulttuurin luominen ja vakiintuneiden käytänteiden muuttaminen edellyttävät yhteistä ymmärrystä tavoitteista. Johdon rooli ratkaisee.

Millaista yhteistyötä tarvitaan?

Lisää tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Mitä tehdä, jos on ongelmia?

OAJ apunasi -osuudesta löydät tietoa työsuojeluvaltuutetuista ja luottamusmiehistä.

OAJ apunasi

Opettaja-lehdessä runsaasti tietoa amisreformista

Ammatillisen koulutuksen reformia ja ammatillisen opettajan työn muutoksia on esitelty lukuisissa Opettaja-lehden jutuissa. Poimi parhaat palat.

Ammatillinen reformi Opettajassa

OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO

OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry on nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osaamisen ja sivistyksen asiantuntija ja edunvalvoja. Jäseninä OAO ry:ssa ovat valtakunnalliset yhdistykset AKOL, AO, KEA, KSOLLI, SKO, SMOL ja TOOL.

OAO:n verkkosivut

Liity OAJ:n jäseneksi

Jäsenyyden edellytyksenä on työskentely palkansaajana koulutus-, kasvatus- tai tutkimusalalla. Jäsenmaksu määräytyy kokonaisansioidesi mukaan, ja jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Liity jäseneksi!