Opetusalan Ammattijärjestö

2. Tunne- ja vuorovaikutustaidoille aikaa

Tavoite:

Opettajalla on riittävästi aikaa tutustua vastuullaan oleviin lapsiin, oppilaisiin tai opiskelijoihin. Opettaja osaa tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Opettajat ja esimiehet saavat tukea oman työnsä johtamiseen ja omista voimavaroistaan huolehtimiseen.

Onko kunnassasi näin? 
  • Tunne-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja opetetaan kaikille lapsille ja nuorille vähintään tunnin verran viikossa. Opettajille ja esimiehille järjestetään tästä täydennyskoulutusta.
  • Opettajia ja esimiehiä koulutetaan mentorin ja työnohjaajan tehtäviin, joista maksetaan palkkio.
  • Uudet opettajat ja esimiehet aloittavat työnsä lukuvuoden alussa, 1.8., eivätkä ensimmäisenä koulupäivänä.

null