Opetusalan Ammattijärjestö

4. Opettajamitoitus kuntoonTavoite:

Opettajia on riittävästi suhteessa lasten ja opiskelijoiden määrään. Tämä mahdollistaa opetuksen hyvän laadun sekä uusien opetusmenetelmien ja yksilöllisen oppimispolun rakentamisen. Opettajilla on aikaa jokaiselle lapselle ja nuorelle sekä aikaa varhaiseen puuttumiseen ja oppimisen ilon ja työrauhan vahvistamiseen.

Onko kunnassasi näin?
  • Suhdeluvusta on päätetty päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Tämä mahdollistaa lapsilähtöisen oppimisen joustavissa erikokoisissa ryhmissä. 


null